Koç Üniversitesi'nin lisans programlarına kabul koşulları nelerdir?

Koç Üniversitesi’nin lisans programlarında okuyan öğrenciler sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yerleştirilirler.

Koç Üniversitesi'nin eğitim dili nedir?

Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’ndeki bütün bölümlerin eğitim dili İngilizcedir. Ancak, Koç Üniversitesi Hukuk Lisans Programı’na devam eden öğrenciler Türk Hukuk Sistemi ile ilgili dersleri Türkçe olarak görürler, diğer bütün derslerde eğitim dili yine İngilizce’dir. Koç Üniversitesi Hastanesi’ndeki Hemşirelik Fakültesi’nde Hemşirelik Programındaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Koç Üniversitesi'nde ``Yetenek Sınavı`` ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var mıdır?

Üniversitemizde “Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur.

Ek kontenjan ile Üniversite'ye kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi sonunda dolmayan ya da kayıt yaptırmama sebebiyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme işlemi ile ek yerleştirme yapılır. ÖSYM tarafından yayınlanan “Ek Kontenjan Kılavuzu”nda belirtilen esaslara uygun olarak, adayın puanının, oluşan taban puandan düşük olmaması şartıyla aday tercihine göre ek yerleştirme yapılır. Bir lisans programına yerleşen adaylar ek yerleştirmeden faydalanamazlar.

Ek Kontenjan ile yerleşip Üniversiteye geç kayıt yaptıran öğrencilerin durumu nedir?

Çoğunluğu Dil Hazırlık Programı’nda, bilgi düzeylerine uygun bir şube bulabilmektedir. Doğrudan birinci sınıfa yerleşebilen öğrencilere arzu ederlerse bir yarıyıl kayıt dondurma veya intibak için çalışma önerilmektedir.

Koç Üniversitesi’nde kaç kişilik sınıflarda eğitim görülmektedir?

Sınıflardaki öğrenci sayısı derslerin niteliğine göre değişmektedir. Üniversite genelinde derslerin%60 kadarı 25 kişinin altında, % 35 kadarı 25-60 kişi arasında olup bu sayının üzerine çıkan ders sayısı sınırlı tutulmaya özen gösterilmektedir.

Koç Üniversitesi'nde Çift Anadal Programı var mı? Çift Anadal Programına kabul edilen öğrencilerden bir ücret talep ediliyor mu?

Koç Üniversitesi’nde Çift Anadal olanağı mevcuttur. Öğrenciler Çift Anadal Programı’na, Anadal Programı’nın en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında Kayıt ve Kabul Müdürlüğü’nde işlemlerini yaparak başlayabilirler. Başvuru için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üstünden en az 2.72 olması ve Anadal Programı’nda aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Koç Üniversitesi’nin burslu veya burssuz öğrencileri Çift Anadal Program’ı için ikinci bir ek ücret ödemezler.

Çift Anadal programı için belirli bir kontenjan var mı? Yok ise, her sene adayların içinden kontenjana bakılmaksızın en uygun olanlar mı kabul ediliyor? Hangi bölümler birbiri ile Çift Anadal yapıyor?

Anadal Programı’ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.72 olan öğrenciler İkinci Anadal Diploma Programı’na başvurabilirler.

ÖNEMLİ BİLGİ: Tercih yapacak adayların yerleştirme sıralamalarının Hukuk programları için ilk 150.000 ve Mühendislik programları için ilk 240.000 içerisinde olması gerektiğini belirten mevzuat hükmü, 2016 yılında genişletilerek başarı sınırını ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş, kurumiçi yatay geçiş ve çift anadal işlemlerinde adı geçen başarı sınırının uygulanmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme yatay geçiş olanağı var mı? Varsa burslu öğrencilerin durumu nedir?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.

ÖNEMLİ BİLGİ: Tercih yapacak adayların yerleştirme sıralamalarının Tıp programları için ilk 40.000, Hukuk programları için ilk 150.000 ve Mühendislik programları için ilk 240.000 içerisinde olması gerektiğini belirten mevzuat hükmü, 2016 yılında genişletilerek başarı sınırını ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş, kurumiçi yatay geçiş ve çift anadal işlemlerinde adı geçen başarı sınırının uygulanmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Diğer üniversitelerden yatay geçiş için başvuru yapan adaylarda aranan en önemli özellikler nelerdir? Adayların not ortalamaları genelde ne düzeydedir? Adayların ne kadarı kabul edilmektedir? Bursluluk durumu nasıldır?

Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.40 olan öğrenciler Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Koç Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmekte midir?

Koç Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmez.

Kayıt dondurma şartları nedir? Kayıt dondurulduğunda burs kesilir mi? Okula ücret ödenir mi?

Kayıt dondurma talepleri lisans öğrencileri için Üniversite Yönetim Kurulu, Lisansüstü öğrencileri için ise Enstitü tarafından değerlendirmektedir. Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz bağlı bulundukları fakülte dekanlığına hitaben bir dilekçeyle bu taleplerini, sebebini gösteren belgeler ile birlikte iletirler. Kayıt dondurmasına karar verilmiş olan öğrenci burssuz ise o süreye ait olan eğitim ücretini ödemekle yükümlüdür. Burslu öğrenci de bursundan kullanmış sayılır. Burslu öğrencilerin 4 yıllık burs süreleri İngilizce Hazırlık Sınıfı tamamlandıktan sonra başlatılır. Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse veya kayıtlı oldukları akademik yarıyılda devamsızlık gösterirlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamını öderler ve bu durumdaki ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

Yandal olanağı var mıdır?
Yurtdışında aldığım dersler sayılıyor mu?

Yurtdışında yaz okulu veya öğrenci değişim programına giden öğrenciler önceden fakültelere onaylattıkları dersleri burada saydırabilirler. Yaz okulunda alınan derslerin sadece kredisi sayılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Koç Üniversitesi’ne kabulü nasıl oluyor?

Detaylı bilgi için https://registrar.ku.edu.tr/gerekli-bilgiler/aday-ogrenciler/yabanci-uyruklu-ogrenciler/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Koç Üniversitesi'nde Yaz Dönemi var mıdır? Burslu öğrenciler için ücretli midir?

Koç Üniversitesi’nde Yaz Dönemi uygulaması mevcuttur. Ancak Yaz Dönemi zorunlu bir yarıyıl değildir. Yaz Dönemi’nde genellikle zorunlu dersler verilmez. Yaz döneminde öğrenciler planlamalarına göre 1 veya 2 ders alabilirler. Genel Not Ortalaması 2.70 ve üzerinde olan öğrenciler ve mezuniyet durumunda olan öğrenciler üç derse kadar alabilirler. Burslu öğrenciler Yaz Dönemi’nde burslu devam etme hakkına sahiptirler. Burssuz öğrenciler Yaz Dönemi’nde ders aldığı takdirde sadece ders ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Öğrenci Değişim Programı'na başvuru için öğrencilerden istenen koşullar nelerdir?

Koç Üniversitesi ile değişim anlaşması olan üniversitelerin başvuru için belirledikleri en az Genel Not Ortalması ve TOEFL puan şartları farklıdır. Değişim anlaşması olan üniversitelerin belirledikleri koşullar ile ilgili detaylı bilgileri http://oip.ku.edu.tr/‘den ulaşabilirsiniz.

Değişim programına katılmak isteyen aday öğrenciler Genel Not Ortalaması (GNO), TOEFL puanları ve sosyal aktivite notlarını göz önüne alan bir değerlendirme sistemine göre seçilirler.

Öğrencilere Akademik ve Bireysel konularda Danışmanlık sağlanıyor mu?

Koç Üniversitesi’nde Akran Destek Dayanışma Danışma Programı, Akademik Danışmanlık Sistemi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi bulunmaktadır.

  • Akran Destek Dayanışma Danışma Programı (Mentorluk): Yeni girişli öğrencilerimiz, Üniversite’deki ilk dönemlerinde, okulun sosyal ve akademik hayatına rahat uyum sağlamaları için, büyük sınıflardan başarılı bir öğrencinin liderliğinde 10–12 kişilik bir akran grubuna dâhil edilirler. Rehber öğrenciler, gruplarındaki öğrencilerin tanışıp kaynaşmasını sağlamak, üniversitenin ve olanaklarının tanıtımını yapmak, her türlü özel ve genel sorunlarında yardımcı olmak, kampüs içi etkinliklere ve kulüplere katılmalarında destek olmak gibi görevler üstlenirler.
  • Yurt Danışmanları: Rehber öğrenci programının yanı sıra yurt binalarında da Yurt Bina Sorumlusu (RA) olarak görev alan öğrencilerimiz vardır. Öğrenciler, yurtlarda karşılaştıkları herhangi bir sorunda öncelikle Bina Sorumlularına başvurabilirler. Bina Sorumlularının; yurt düzenini korumak, yurt yaşamını kolaylaştırmak, sosyal ilişkileri güçlendirici etkinlikler düzenlemek, arkadaşlarına gerektiğinde duygusal destek vermek, yurtlardaki teknik arızaları yetkililere bildirmek ve takip etmek, öğrencilerle idare arasındaki iletişimi güçlendirmek gibi sosyal ve idari görevleri vardır.
  • Akademik Danışmanlık: Birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize yerleştirildikleri bölümün öğretim üyelerinden bir akademik danışman verilir. Akademik danışmanlar öğrencilerine eğitim hayatları süresince hem dersler, mezuniyet kredileri, transfer, çift Anadal veya ek ders alma gibi akademik konularda bilgi verirler hem de öğrencilerinin kariyerine ve psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunurlar.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi: Servisin genel olarak amacı öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek, üniversiteye ve yurt yaşamına uyumu kolaylaştırmak, eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri akademik, kişisel ve sosyal zorlukları aşmalarında yardımcı olmak ve onlara günlük hayattaki problemlerle baş etmek için ihtiyaç duydukları çeşitli becerileri kazandırmaktır.
  • Yeni Öğrenci Danışmanlığı (YÖD) : Yeni Öğrenci Danışmanlığı (YÖD) yeni öğrencilerin orta eğitimden yüksek eğitime geçiş aşamasında gerekebilecek destekleri sağlamak amacıyla kurulmuş ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen bir destek programdır. Yeni öğrenciler kayıt aşamasında bir “Yeni Öğrenci Danışmanı” öğretim üyesi ve üst sınıflardan bir “Akran Öğrenci” ile eşleştirirler. Bu ikili öğrencilerin Koç Üniversitesi yıllarını en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı olmak için çalışırlar.

Hangi alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora Programları sunulmaktadır?

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İşletme Enstitüsü

► MBA (12 AYLIK MBA, 24 AYLIK MODULAR MBA, 24 AYLIK MODULAR MBA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI (TECH MBA))

► Executive MBA

► Finans

► Uluslararası Yönetim (Cems MIM, Koç MIM)

 

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*

► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

► Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi

► Fizik

► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

► Kimya

► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

► Makine Mühendisliği

► Malzeme Bilimi ve Mühendislik

► Matematik

► Moleküler Biyoloji ve Genetik

► Siber Güvenlik

► Veri Bilimleri

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülmektedir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

► Arkeoloji ve Sanat Tarihi TEZLİ

► Ekonomi TEZLİ/TEZSİZ

► Kamu Hukuku TEZLİ/TEZSİZ

►Özel Hukuk TEZLİ/TEZSİZ

► Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları TEZLİ/TEZSİZ

► Klinik Psikoloji TEZLİ

► Psikoloji TEZLİ/TEZSİZ

► Tasarım, Teknoloji ve Toplum TEZLİ/TEZSİZ

► Uluslararası İlişkiler TEZLİ/TEZSİZ

►Uygulamalı Kamu Politikaları Ortak Program

► Felsefe

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

►Tıbbi Fizyoloji TEZLİ

►Tıbbi Mikrobiyoloji TEZLİ

► Üreme Biyolojisi TEZLİ

► Yoğun Bakım Hemşireliği TEZLİ

► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik TEZLİ/TEZSİZ*

► Hemşirelik (TR) – TEZLİ

► Hücresel ve Moleküler Tıp – TEZLİ

► Nörobilim – TEZLİ

► Küresel Sağlık – TEZLİ/TEZSİZ

► İmmünoloji – TEZLİ/TEZSİZ

* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülmektedir.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

 

İşletme Enstitüsü

► İşletme

 

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

► Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik*

► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

► Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi

► Fizik

► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

► Kimya

► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

► Makine Mühendisliği

► Malzeme Bilimi ve Mühendislik

► Matematik

► Moleküler Biyoloji ve Genetik*

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülmektedir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

► Arkeoloji ve Sanat Tarihi

► Ekonomi

► Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

► Tasarım, Teknoloji ve Toplum

► Özel Hukuk

► Kamu Hukuku

► Psikoloji

► Sosyoloji

► Tarih

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

► Moleküler Biyoloji ve Genetik*

► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*

► Hemşirelik TÜRKÇE

► İmmünoloji

► Nörobilim Doktora Programı

► Üreme Tıbbı Doktora Programı

► Tezli Hücresel ve Moleküler Tıp

* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile

ortak yürütülmektedir.