Koç Üniversitesi bünyesine 223 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır
FEN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI
Seramik Laboratuvarı

Son derece benzersiz, büyük ölçüde uygulanabilir kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle, katmanlı materyallerin ve metal oksit nanoyapıların hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanılır. Bu gelecek vaat eden materyaller iyon değişimi, elektrokimya, fotoelektrokimya ve fotolüminesans gibi birçok alanda uygulamalara sahiptir. Fonksiyonel filmlerin elektrokimyasal, optik ve katalitik uygulamalarıyla ilgilenilir.

Araştırma Projeleri:

1. Kuantum noktası duyarlaştırılmış katmanlı oksitlerin ve titanatlar, ZnO, TiO2 gibi metal oksitlerin solar uygulamalar için incelenmesi (TÜBİTAK ve KÜTEM projeleri)
2. Fotoelektrokimyasal su ayrıştırma için fonksiyonel materyallerin incelenmesi
3. Çok kristalli nadir toprak elementi YAG (itriyum alüminyum garneti) transparan oksidin tek kristalli YAG kaynaklarına yönelik alternatif lazer kaynakları olarak sentezi ve karakterizasyonu (TÜBİTAK Projesi)
4. Elektrokromik kaplamaların ve elektrokromik camların sentezi

Polimer Araştırma ve Teknoloji Grubu (Polyteam)

Polimerik materyaller hafiflikleri, yüksek güce sahip olmaları, özel olarak tasarlanmış özellikleri, işleme kolaylığı ve düşük maliyetleri açısından birçok alanda kritik rol oynamaktadır. Polimerik materyallerin kullanıldığı önemli alanlar arasında sağlık, otomotiv, mikroelektronik, havacılık, uzay, tekstil, spor malzemeleri ve birçok başka alan sayılabilir

Koç Üniversitesi Polimer Araştırma ve Teknoloji Grubu (PolyTeam), Prof. Dr. İskender Yılgör ve Doç. Dr. Emel Yılgör tarafından kurulmuştur. PolyTeam’in araştırma konuları, yeni geliştirilen polimerik materyallerin tasarımı, sentezi, karakterizasyonu ve yüzey modifikasyonu üzerine odaklanmış olup, poliüretanlar, silikonlar ve epoksi reçineler de vurgulanmaktadır. Temel sentetik polimer araştırmalarına ek olarak, PolyTeam’in faaliyetleri çeşitli nihai kullanımlar için pilot yerleştirme ve üretimin artırılması, uygulama geliştirme ve ürün optimizasyonunu kapsar.

PolyTeam’in güncel araştırma projeleri arasında: (i) doku mühendisliği için polimerik yapılar, (ii) poliüretan kan damarları geliştirme, (iii) kendi kendini temizleyebilen yüzeyler, (iv) buz tahliye kaplamaları ve (v) polimerik nanokompozitler sayılabilir.

Koç Üniversitesi Lazer Araştırma Laboratuvarı (Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri)

1994 yılında kurulan Koç Üniversitesi Lazer Araştırma Laboratuvarı’nda, farklı dalgaboylarında çalışabilen özgün katıhal lazerlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Katıhal lazerlerinde optik kazanç elde etmek için, içerisine ışıyabilen iyon katkılanmış kristaller, camlar veya seramikler kulanılmaktadır. Geniş bir dalgaboyu aralığında ışıyabilen iyonlar kullanıldığı zaman, femtosaniye sureli, veya bir başka değişle, saniyenin trilyonda birinden daha kısa süreli, lazer darbeleri de üretmek mümkün olabilmektedir. Laboratuvarımızda son dönemlerde yapılan deneysel çalışmalarda, grafen ve karbon nanotüp gibi nano yapılı malzemeler kullanılarak femtosaniye sureli lazer darbe üretimi gerçekleştirilmiştir. Lazer Araştırma Laboratuvarı’nde birçok lisans, yükseklisans ve doktora öğrencisine de araştırma olanağı sağlanmaktadır.

Koç Üniversitesi Nano-Optik Araştırma Laboratuvarı

Yüksek çözünürlüklü optik spektroskopi ve mikroskopi çalışmalarının yürütüldüğü uygulamalı Nano-Optik Araştırma Laboratuvarı’nın hedefi yeni optik aygıtların, optofluidik çip-içinde-lab aygıtların, moleküler sensörlerin geliştirilmesi ve optofluidik temelli biyoenerji çözümlerinin üretilmesidir. Yürütülen çalışmalar aşağıdaki başlıca konuları kapsamaktadır:

 • (i) Optofluidik: Sıvı mikrodamlaların oluşturduğu optik mikrokovukların veya ileri malzemeler ya da ileri mikroüretim teknikleri ile üretilen yeni optofluidik dalgakılavuzlarının incelenmesi
 • (ii) Tek ışıyan moleküllerin mikroskopisi ve spektroskopisi: Tek molekül mikroskop/spektroskopi çalışmaları için yeni moleküler sistemlerin incelenmesi. Zaman korelasyonlu tek foton sayma deneyleri ve ev yapımı bir konfokal mikroskop ile biyolojik görüntüleme.
 • (iii) Optik tuzaklama: Optik cımbızlama ve optik esnetme ile sıvı mikrodamlaların ve alyuvarların manipülasyonu.
 • (iv) Mikrodaire mikrokovuklar: Mikrodaire mikrokovukları temel alan yeni gaz sensörlerinin ve yeni biyolojik sensörlerin geliştirilmesi.

Araştırma faaliyetlerinin genel ana başlıkları şöyle sıralanabilir: mikro/nano-fotonik, optofluidik, mikrofluidik, moleküler sensörler, tek molekül mikroskopisi/spektroskopisi, konfokal mikroskopi, zaman korelasyonlu tek foton sayma, optik mikrokovuklar, çip-içinde-lab aygıtları, ve optik cımbızlama/esnetme.

Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı

Bu laboratuvarda kimyasal olayların matematiksel modellenmesi yapılmaktadır. Maddenin yapısına ait, ışığa ve ısıya karşı duyarlılık, parçalanma, reaksiyona girme gibi temel özelliklerin, bu modeller sonrasında hem nasıl oluştukları hem de neden ortaya çıktıklarını anlamak mümkün olmaktadır. Çok yoğun bilgisayar zamanı gerektiren bu araştırmalar az sayıda molekülü içerdiği zaman kuantum teorisi ile veya çok sayıda molekülü içerdiği zaman da istatistik termodinamik teorileri ile kullanarak yürütülmektedir. Polimerler, biyolojik önem içeren moleküller, çok soğuk ortamlarda parçacıkların davranışları, atomik veya moleküler yapıyı belirleyen faktörler uygulama yapılan alanlar arasındadır.

Yüzey Plazmon Rezonansı ve Sonokimya Laboratuvarı

Yüzey plazmon rezonansı tekniği ile yüzeyde olan yapışma, ayrılma gibi fiziksel etkileşimler ve kimyasal reaksiyonlar takip edilmektedir. Örneğin implantların vücuda konulmasıyla öncelikle proteinlerin metal yüzeye yapışması gerekmektedir. Daha sonra bu proteinlere hücrelerin yapışması ve yayılmasıyla implantın vücuda kabulü gerçekleşir. Bu tür etkileşimler laboratuvarımızdaki araştırma konularından birisidir.

Sonokimya araştırma alanı yüksek şiddette sesüstü dalgaların çözeltilerde yarattıkları kimyasal ve fiziksel değişikliklerle ilgilenir. Sesüstü dalgaların uygulanmasıyla çok küçük alanlarda sıcaklık binlerce dereceye basınç yüzlerce atmosfer basınca çıkabilmektedir. Bu koşullarda yürütülen kimyasal reaksiyonlarda elde edilen ürünler geleneksel yöntemlerle elde edilenlerden daha farklı olmaktadır.

Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı

Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarında sinir sistemi oluşumunun moleküler ve genetik temelleri araştırılmaktadır. Özellikle gen ifade mekanizmalarının sinir hücresi farklılaşmasına olan önemli katkılarını incelenmektedir. Sinir sisteminin nasıl geliştiğinin tüm ayrıntıları ile aydınlatılması niçin önemlidir? Sinir sistemi ve onun yapıtaşı olan sinir hücrelerinin gelişimindeki arızalar zeka geriliği ve öğrenme bozuklukları gibi gelişimsel aksaklıkların başlıca sebebidir. Araştırma sonuçlarının, bu tür gelişimsel zeka hastalıklarının tedavisi için temel oluşturacağına inanılmaktadır..

Mitokondriyal Biogenez Laboratuvarı

Mitokondriyal Biogenez Laboratuvarında, mitokondriyal DNA mutasyonlarının hücre sağlığına ve yaşlanmaya olan etkilerini araştırılmaktadır. Mitokondri, her hücrenin içinde bulunan ve, başta yediğimiz yiyeceklerden enerji elde edilmesi dahil olmak üzere, bir çok önemli görevi yerine getiren bir organeldir.  Her mitokondrinin içinde kendine ait olan ve temelleri mitkondrinin atası bakterilere dayanan küçük bir DNA molekülü bulunur.  İnsanlarda,  hücre çekirdeğinde bulunan kromozomlar hem anneden hem de babadan çocuğa geçmesine rağmen, mitokondriye ait DNA molekülleri sadece anneden çocuğa geçer.  Laboratuvarımızda, mitokondriyal DNA’da oluşan mutasyonları, biriken mutasyonların yaşlanma üzerindeki etkilerini ve kalıtımsal hastalıklar ile ilişkilerini deneysel yöntemler kullanarak incelenmektedir. Laboratuvarımızda, lisans öğrencilerine de araştırma olanakları sunulmaktadır.

Hücre Biyolojisi ve Proteomiks Laboratuvarı

Hücre Biyolojisi ve Proteomiks Laboratuvarı’nda hücre bölünmesine bağlı olarak hücre içinde ve hücre yüzeyinde oluşan değişimleri anlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Hücre bölünmesi sırasında hücre içindeki büyük değişimlerin yanı sıra hücre yüzeyinde de önemli değişiklikler meydana gelir. Hücre yüzeyinde yer alan proteinler hücrelerin bulundukları ortamla ve birbirleriyle etkileşimini sağlamaları bakımından büyük önem taşırlar. Çalışmalardan birinde hücre yüzeyinde bulunan ve hücrelerin adezyonunda görev aldığı düşünülen bir proteinin hücre bölünmesi sırasındaki yer değişimleri ve bu yer değişimlerinin mekanizması incelenmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasında ve bölünen hücrelere eşit şekilde dağıtılmasında görev alan proteinler üzerinde çalışılmaktadır. Bu proteinlerin işlevinde rol oynayan amino asit dizileri ve modifikasyonların belirlenme çalışmaları yapılmaktadır. Son olarak bu proteinleri hedef almak üzere geliştirilmiş ilaçların hücre bölünmesindeki etkileri üzerine testler yapılmaktadır. Analiz örnekleri nano-Sıvı Kromatografisi Q-Exactive Orbitrap Kütle Spektroskopisi analitik sistemde kalitatif ve kantitatif analiz edildikten sonra, data analizi için Mascot ve Sequest protein arama programlarından yararlanılmaktadır. Çalışmalarımız Koç Üniversitesi, Tübitak, EMBO ve de Marie Curie FP7 tarafından desteklenmektedir.

Katılımcıların yarısının sadece Türkçe, diğer yarısının sadece İngilizce konuşabildiği bir toplantı düşünün. Katılımcıların etkileşmesini nasıl sağlayabiliriz? Hem Türkçe hem İngilizce konuşabilen başka katılımcıları da toplantıya davet ederek. Benzer şekilde, su ve yağ etkileşmek istemez, birbirine karışmaz. Hem yağı seven, hem de suyu seven iki farklı kısmı olan yüzey molekülden aktif molekülleri ilave ederek yağ ve suyu bir seviyeye kadar karıştırabilmek mümkündür. Araştırma grubumuzda hem hidrofobik (yağı seven) hem de hidrofilik (suyu seven) kısımları olan büyük moleküllerin (polimerler, peptitler, yüzey aktifler) çözelti içinde ve yüzeylerde nasıl organize olduklarını ve nano-yapılı malzeme (nano-fiberlerden oluşan hidrojeller gibi) oluşturduklarını anlamaya çalışıyoruz. Amacımız yüzey & polimer fizikokimyasının temellerini anlamak (yapılanma neden ve nasıl oluyor?) ve bu temeli uygulamaya dönüştürebilmektir (günlük hayatta kullanabilir miyiz?).

Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı (MRL)

Deneysel araştırmalarını optik lif iletişimi, silisyum fotoniği, lazer izgegözlemi ve lazer algılaması gibi alanlara odaklamıştır. Araştırma yeni optoelektronik araçların tasarımı, üretimi, özelliklerinin incelenmesi ve ölçümünü kapsar.  Yüksek kalite katsayılı optik mikroçınlaçlar ve kara silisyum gibi yarıiletken veya yalıtkan gereçler bu optoelekreonik araçların yapımında kullanılır.

Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı

Koç Üniversitesi Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı kapsamında yürütülen araştırmalar aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır.

Metamalzemeler ve yüzey plazmoniği – Metamalzemeler, elektromanyetik dalgaların yayılımını doğal malzemelerin imkanları ötesinde kontrol etmeyi ve yönlendirmeyi sağlayan yapay kompozit yapılardır. Bu malzemelerle ışığı kontrol ederek ultra çözünürlüklü lensler, mikro antenler ve hatta görünmezlik pelerini yapılabileceği deneysel olarak gösterilmiştir. Işığın elektronlar ile etkileşimi, metal yüzeylerde elektromanyetik dalgaların çok küçük bölgelerde yoğunlaşmasına imkan verir. Yüzey plazmoniği olarak adlandırılan bu alandaki araştırmalar sonucunda, örneğin, yakın gelecekte biyosensörler mikroçiplerin içine yerleştirilebilecektir. Kaan Güven ve Özgür Müstecaplıoğlu, metamalzemeler ile yüzey plazmon fiziğinin birleştiği alanda kuramsal araştırmalar yapmaktadırlar.

Soğuk atomlar ve süperakışkan sistemler – Kuvantum fiziğinin en çarpıcı öngörülerinden bazılarını gözlemlemek için deneysel fizikçiler yakın zamanda atomları evrenin en karanlık köşelerinden binlerce kez daha düşük sıcaklıklara kadar soğuttular. Bu ortamda atomların davranışları günlük deneyimlerimizin gözlüğünden bakınca imkansız olarak tanımlanacak kadar sıradışıdır, ancak bu egzotik sistemlerin anlaşılması gelecekte kayıpsız elektrik üretimi ve iletimine veya şimdikilerden çok daha üstün kuvantum bilgisayarının yapımına imkan verebilir. Bu alandaki temel kuramsal soruları yanıtlamaya çalışan Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın ve Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu’nun araştırmalarına yüksek erişimli bilgisayarlar destek vermektedir.

Biyomoleküller ve karmaşık sistemler fiziği – Moleküler biyolojinin yakın zamanda yaşadığı devrim, hücre içi yaşamsal süreçler ile ilgili çok detaylı verileri bilim dünyasına sundu. Artık bir hücrenin içinde tek bir proteinin hareketini veya DNA’nın hücre çekirdeği içinde nasıl paketlendiğini gözle görmek mümkün. Diğer yandan, hücre içinde protein üretimini toplu olarak da takip etmeye imkan veren DNA çipleri yardımıyla proteinler arasındaki karmaşık haberleşme ağlarının yapısı da anlaşılmaya başlanmıştır. Alkan Kabakçıoğlu, yakın zamanlı çalışmalarında istatistiksel fiziğin metotlarını kullanarak DNA ve proteinlerin fiziksel özelliklerini ve yukarıdakilere benzer deneysel veriler yardımıyla hücre içi organizasyon prensiplerini anlamaya yönelik kuramsal ve benzetişimsel modeller geliştirmektedir.

Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı kapsamındaki araştırmaların desteklendiği aktif projeler:

 • TUBITAK-TBAG 112T974, “Yapay Ayar Alanlarında Ultra Soğuk Atomlar”
  (“Ultracold Atoms in Synthetic Gauge Fields”), (2013-2016).
  PI: Prof.Dr. Özgür Müstecaplıoğlu
 • TUBITAK, Hızlı Destek, 112T049, “Devre Kuantum Elektrodinamiğinde Çok Modlu Jahn-Teller Sistemleri”, (2012).
  PI: Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu
 • TUBITAK-TBAG 111T285, “Dielektrik Dalga Kılavuzu – Yuzey Plazmon Josephson Eklemlerinin Fiziği Ve Uygulamaları: Klasikten Kuantum Plazmoniğine”, (2011-2013)
  PI: Yrd. Doç. Dr. Kaan Güven
 • TUBITAK-TBAG 110T618, “DNA molekülünün artan sıcaklık altında çözü nmesinde molekül geometrisinden kaynaklı etkilerin kuramsal incelemesi” (2011-2013)
  PI: Yrd. Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu
 • TUBITAK-Kariyer 3501-110T839 “Aşırı-soğuk kuvantum gazları ile kuvvetlice ilişkili yoğun-madde olayları “, (2011-2014)
  PI: Yard. Doç. Dr. Menderes Işkın
 • Avrupa Toplulugu – Marie Curie International Reintegration Grant FP7-PEOPLE-IRG-2010-268239, “Quantum phases of Fermi-Fermi, Bose-Bose and Bose-Fermi mixtures of atomic gases at ultracold temperatures”,(2010-2014)
  PI: Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI
Biyomimetik Malzemeler, Hücre ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı

Yrd. Doç. Dr. Seda Kızılel’in araştırma alanları arasında doku mühendisliği, ilaç teslimi, biyo-algılama veya enerji uygulamaları için kullanılabilecek gelişmiş materyallerin sentezi ve karakterizasyonu sayılabilir. Yaklaşımda, çeşitli klinik uygulamalar için hücre büyümesini, viyabiliteyi ve fonksiyonu geliştirmeye yönelik işlevsel polimerik hidrojel yapılarını en iyi şekilde tasarlamak amacıyla deneysel tekniklerle hesaba dayalı modellemeyi bir araya getirmek için fotopolimerizasyon tekniklerinden faydalanılmaktadır. Özellikle, biyofonksiyonel polimerlerin içindeki insülin salgılayan adacıkların immunoizolasyonunu sağlamakla ve üç boyutlu mikro -veya nano- ortamlarda bir araya geldiğinde zaman içinde adacık fonksiyonlarına ne olduğunu incelenmektedir. Ayrıca uyarılara yanıt veren yapılar içindeki süperparamanyetik demir oksit nano-partiküllerin tümör/kanser hücrelerine teslimatı için kaplanmasıyla da ilgilenilmektedir. Fonksiyonel etkin maddelerin hidrofobik ortamlara kontrollü teslimi için emülsiyon örneklemeleri yoluyla fonksiyonel kompozit membran tasarlanmaktadır. DNA hasarı ve onarımının gerçek zamanlı karakterizasyonu, yüzey plazmon rezonans (SPR) kullanan protein-protein etkileşimlerinin karakterizasyonu, ilgilenilen diğer projeler arasındadır.

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri Laboratuvarı

Farkında olmasak da günümüz insanının bilgisayarla iletişimi, klave ve fare gibi yıllar önce icat edilmiş ilkel donanımlarla gerçekleşmektedir. Dr. Metin Sezgin tarafından 2009 yılında kurulan Akıllı Bilgisayar Arayüzleri Laboratuvarı’nda sürdürülen araştırmaların ana hedefi, yenilikçi donanım ve etkileşim teknolojileri üreterek bilgisayar kullanımını daha etkin, doğal ve keyifli hale getirmektir. İnsanlar hâlihazırda birbirleriyle olan iletişimlerini konuşma, yazı, çizimler, yüz ifadeleri, jestler ve mimikler gibi iletişimi destekleyici doğal ögeleri kullanarak sağlarlar. Amacımız özellikle konuşma, jestler, el yazısı ve elle yapılan çizimlerin tanınması, bu unsurlardan ayrı kanallar halinde gelen bilgilerin birleştirilmesi ve doğal insan-bilgisayar etkileşimini sağlayabilecek arayüzlerin tasarımı olarak özetlenebilir.

Laboratuvarda yapay zekâ teknolojileri, etkileşim tasarımı, kullanılabilirlik ve psikoloji gibi birçok farklı disiplinden faydalanıp, geleceğin etkileşim teknolojisini tasarlamaktayız.

Laboratuvarda yürütülen projeler TÜBİTAK, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Türk Telekom ve Koç Sistem gibi kamu ve özel sektör kaynaklarınca desteklenmektedir.

Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı

Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı’ndaki (RML) araştırma çalışmaları insanlar ve makinalar arasındaki çok-modlu duyusal etkileşimlerin incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Özelikle gerçek, sanal ve uzaktan kumandalı dünyalarda insanlardaki dokunma hissi ve makinalara dokunma hissinin kazandırılması ile ilgilenilmektedir. Bu amaçla, Makina mühendisliği ve Bilgisayar bilimlerinin kesişiminde, oldukça disiplinler arası ve dokunma hissinin değişik alanlardaki uygulamaları üzerine araştırmalar yapılmaktadır. RML de çalışan öğrenciler elekro-mekanik sistemler, kontrol mühendisliği, makina tasarımı, biyomekanik, robotik, fiziksel bazlı modelleme ve simülasyon, bilgisayar grafiği, ve sanal dünyalar üzerine bilgi birikimi ve pratik tecrübe kazanmaktadırlar. Laboratuvarımızdaki mevcut projeler a) nano teknoloji için kontrol sistemleri uygulamaları ve mekatronik tasarım, b) yumuşak organ dokularının biyomekaniği, c) insan ve robot etkileşimleri, ve d) dokunmatik ekranlar için dokunsal geri bildirim sağlanması konuları üzerinedir.

Optik Mikrosistemler Laboratuvarı (OML)

Prof. Dr. Hakan Ürey’in yönetimindeki laboratuvarda uzmanlık alanları: mikro-optik sistemler, mikro ve nano elektro-mekanik sistemler, lazer tarayıcılar, termal görüntüleme sistemleri, biyosensörler ve tanı cihazları, mikromekanik tayf ölçerler, 3-boyutlu displayler. Yaklaşık 300m2’lik laboratuvar alanına sahiptir. Laboratuvarda yurt içi ve yurt dışı endüstri, Avrupa Birliği, ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir çok proje devam etmektedir. Öğrencilerin de birçoğunda ortak buluşçu olduğu 20’nin üzerinde paten alınmıştır.

Koç-Microsoft Yazılım Mühendisliği Araştırma Merkezi

Yazılımlar günlük hayatı kolaylaştırmaktan tutun da askeri ve bir çok otomasyon sisteminde kullanılan çözümlerdir. Hayati kritik durumlar olan üretim hattı veya askeri projeler bizim bu yazılımların doğruluğuna güvenmemizi gerektirir. Araştırma merkezi olarak genelde yazılımların güvenilirliğini matematiksel formüllerin üzerine oluşturulan araçlar ile doğrulanmasına çalışılmaktadır.

Günümüz bilgisayarları çok çekirdekli mimarilere sahipler. Bu mimarilerden yuksek başarım elde eltmek için gelistirilen bellek modelleri vardır. Bu bellek modellerinde koşturulmak üzere geliştirilen yazılımların doğruluğunu mekanik bir şekilde kanıtlayabilmek için yine kendisi de bir yazılım olan çözümler geliştirilmektedir.

Bu yazılımların bazıları program çalışırken yapılan analiz sonucu programın doğru olup olmadığı ile ilgili bir karara varıyor, bunlara çalışma zamanı doğrulama araçları denmekte ve bunlar doğrulamayı başarım kriterini göz önünde tutarak gerçekleştiriyor. Geliştirdiğimiz bazı araçlar ise bu işlemi kaynak kodun üzerinde yaptığı durağan zaman analizi ile gerçekleştirmektedir. Bu tip araçlar ise işleyişini analiz sonucu oluşacak olan formulun doğruluk kriterini tutup tutmamasına dayandırmaktadır.

Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı

Gelecek Nesil ve Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı’nda (NWCL), nano ve kuantum haberleşmesinin temelleri, bilişsel radyo ağları ve haberleşme teknolojileri, sensör ağları, LTE-advanced, sualtı akustik ve magneto-indüktif haberleşme, yeşil haberleşmenin temelleri, görünür ışıkla yeşil haberleşme, vücut-içi haberleşme ağları ve terrahertz haberleşmesini kapsayan geniş bir konu yelpazesinde en ileri düzeyde teorik ve deneysel araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalarımız, TÜBİTAK, IBM, TÜBA, Lockheed Martin, Intel ve Türk Telekom’un fonladığı projeler üzerinden ve Koç Üniversitesi’nin destekleriyle yürütülmektedir. Aynı zamanda AB proje başvuruları Avrupa Birliği Komisyonu tarafından değerlendirilme aşamasındadır. Mevcut projelerde, Prof. Özgür B. Akan liderliğinde 9 doktora, 8 master ve 2 lisans öğrencisi çalışmaktadır. Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı’nda yürütülen projeler kapsamında gelecek-nesil kablosuz haberleşme sistemleri için ileri haberleşme teknikleri, biyolojik-esinli haberleşme teknikleri, çok sayıda yeni ve ileri sensör ağ mimarisi, ve bunlar için literatürdeki pek çok ilk haberleşme kuram ve yöntemleri gibi bilimsel yenilikler getirilmiş ve ayrıca nano-ağlar için çok sayıda ilk nano moleküler haberleşme kuram, analiz ve yöntemleri literatüre kazandırılmıştır.

Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı

Araştırmalar, katılar mekaniği, malzeme mühendisliği ve biyolojinin kesiştiği disiplinlerarası bir alanda yürütülmektedir. Başlıca çalışma alanları; moleküler tanı, nano-biyo arayüzler/ hibrid moleküler cihazlar ve mekanik özelliklerin ölçek ile değişiminin tespitidir. Bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan mikro ve nano elektromekanik sistemlere (MEMS ve NEMS) dayalı tüm eyleyici ve algılayıcı teknolojileri ile bu sistemlerin biyolojik veya nanometrik numunelerle tümleştirilmesi için gerekli imalat teknolojileri grubumuzca geliştirilerek tatbikata dökülmektedir. Şu anda üzerinde çalıştığımız projeler arasında, Si nanotellerin imalatı ve MEMS ile tümleştirilmeleri, mikro konsol kiriş ya da nanotel tabanlı çınlaçlar (rezonatörler), bunların biyolojik algılama ya da frekans referansı uygulamaları ile nanotel numuneler üzerinde mekanik özellik ölçümleri sayılabilir. Laboratuvar bünyesinde çeşitli elektromekanik tasarım ve benzetim yazılımları ile mekanik yükleme ve elektronik karakterizasyon araçları mevcuttur. Mikro ve nano ölçekli imalatın bir kısmı Koç Üniversitesi Temizodası’nda bir kısmı kendi öğrencilerimiz tarafından Avrupa’daki araştırma ortaklarımızın temizoda laboratuvarlarında yürütülmektedir. Yürütülen tüm tez çalışmaları, tasarım, imalat ve karakterizasyon bileşkelerinden oluşmaktadır.

TIP FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

lasik ve moleküler mikrobiyoloji çalışmalarına yönelik altyapıyla donatılmıştır.Mikropların moleküler özelliklerine dayanarak enfeksiyon kaynaklarını belirlemek, DNA analizleri ile mikrobun tipini kesinleştirmek,özel kültür yöntemleriyle mikropları üretmek ve araştırmalar yapmak olanakları mevcuttur. Araştırmalar Doç. Dr. Füsun Can ve Prof Dr. Önder Ergönül tarafından yürütülmektedir.

Genomik ve Proteomik Laboratuvarları (2 adet): Birbirlerini tamamlayacak nitelikte donatılmış olan bu laboratuvarlarda modern biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi,DNA/RNA ve Protein analizleri yapılabilmektedir. Hücre kültürü ile otomatik hücre çoğalması analizleri yapılabilen laboratuvarlarda ilaç geliştirme ve hücreler üzerinde deneme, hücrelerin ve hücre yapıtaşlarının dış etkenlere karşı yanıtları, onarım mekanizmaları incelenebilmektedir.

Kök Hücre ve Gen Nakli Laboratuvarı:

Eylül 2012’de işletime girmesi planlanan bu laboratuvarda Uyarılmış Çok Yönlü Kök Hücre üretimine yönelik retrovirüsler aracılığıyla gen nakli ve diğer kök hücre teknolojileri üretimi ve araştırmaları yapılıyor.

Genomik ve Proteomik Laboratuvarları (2 adet)

Birbirlerini tamamlayacak nitelikte donatılmış olan bu laboratuvarlarda modern biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, DNA/RNA ve Protein analizleri yapılabilmektedir. Hücre kültürü ile otomatik hücre çoğalması analizleri yapılabilen laboratuvarlarda ilaç geliştirme ve hücreler üzerinde deneme, hücrelerin ve hücre yapıtaşlarının dış etkenlere karşı yanıtları, onarım mekanizmaları incelenebilmektedir.

Hemoreoloji Laboratuvarı:

Bu laboratuvarda kan ve kan hücrelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmekte, sağlık ve hastalıklarda kan hücrelerinin adaptasyonu, mikrodolaşım, hücrelerin biyokimyasal işlevlerinin bu özelliklere etkiler araştırılmaktadır.

Nörofizyoloji Laboratuvarı:

İnsan deneklerde çeşitli uyaranlara karşı refleks yanıtların özel aygıtlarla kaydedilmesi ve elde edilen verilerin analiziyle beynin değişik bölgelerinin haritalanması konularında araştırmalar yapılmaktadır.

EEG/ERP Araştırma Laboratuvarı:

Özel olarak elektromanyetik akımlara karşı izole edilmiş bir odacık içinde dışarıdan verilen uyarılara karşı beyin dalgalarındaki değişiklikler incelenmektedir.

Anatomi Laboratuvarı:

Öğrenci eğitimi ve araştırma amaçlı bu laboratuvarda kadavra saklanması için soğuk dolaplar ve havuz yanı sıra disseksiyon masaları bulunmaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı çok sayıda maket ve ileri düzeyde interaktif eğitime yardım eden yazılımların kullanılabildiği maket odası mevcuttur.

Kuru Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı:

Öğrencilerin histoloji,patoloji,fizyoloji benzeri deney ve araştırmalar yapabileceği mikroskopi, bilgisayar ve deney setleri içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.

Islak Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı:

Öğrencilerin biyokimya, mikrobiyoloji,moleküler biyoloji, farmakolojigibi alanlarda deney ve araştırmaları yapabileceği islak mekanlar, gazlı bekler,ölçüm cihazları vb. içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI
Girişimsel Olmayan Beyin Uyarım Laboratuvarı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nin ortak araştırmalarına ev sahipliği yapan bu laboratuvarda insan beyninin bilişsel alanlarının yönetimsel, yaklaşımsal ve algısal mekanizmalarında görev alan bölgelerinin belirlenmesi ve farklı olgulardaki cevabı incelenmektedir. Laboratuvarda insan beyninin kişiye özgü üç boyutlu modellemesi yapılarak, bu model üzerinde navigasyon sistemi aracılığı ile istenilen beyin bölgesi manyetik alan yardımı ile uyarılabilmekte ve uyaran spesifik cevaplar incelenebilmektedir. Bu cevaplar doğrultusunda sunulan bilişsel, yaklaşımsal ya da algısal deney düzeneklerinde rol alan beyin ağları(network) tanımlanabilmekte, ya da daha önceden tanımlanmış network modellerine ait bölgelerin etkinliği incelenebilmektedir. Yapılan ekonomik çalışmalarda, katılımcılara bilgisayar ortamında gerçek parasal ödüller içeren ekonomik karar senaryoları sunulmakta ve ekonomik kararlar hakkında kontrollü bir ortamda veri toplanmaktadır. Toplanan veriler ekonomik teorilerin gerçek ekonomik davranışı ne kadar açıklayabildiğini test etmeyi mümkün kılmakta ve ekonomik kararları belirleyen rasyonel ve psikolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Laboratuvarda yapılan tüketici davranışlarıyla ilgili çalışmalarda ise tüketici psikolojisi ve karar verme süreçleri ve mekanizmaları araştırılmaktadır. Gerek fakülte gerekse doktora öğrencileri bu laboratuvarda deneysel çalışmalar yaparak tüketici davranışlarıyla ilgili teorilerin kontrollü bir ortamda ampirik testlerini yapma imkanı bulmaktadırlar.

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI
Zamanlama, Hafıza, ve Karar Verme Laboratuvarı

Psikoloji Bölümü’nden Dr. Fuat Balcı ve Dr. İlke Öztekin bellek, zamanlama ve karar verme konularını araştıran ortak bir psikoloji araştırma laboratuvarı yönetmektedir. Laboratuvarda sürdürülen araştırmalar bu konulara hem davranışsal hem de nörobilim açısından yaklaşmaktadır. Zamanlama, Hafıza, ve Karar Verme Laboratuvarı Koç Üniversitesi lisans öğrencilerine bilişsel psikoloji ve davranışsal/bilişsel nörobilimin güncel araştırmalarına katkıda bulunma olanağı sunmaktadır.

Design Lab

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’ne bağlı, geleceğin medya, ürün ve mekanlarını geliştirmek üzerine 2012 yılında kurulan Design Lab’da yapılan çalışmalar, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. Araştırma partnerleri arasında, Akıllı Arayüz Laboratuvarı, Optik Mikrosistemler Laboratuvarı, Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı bulunuyor. Design Lab ayrıca, İsveç’te Malardalen Üniversitesi, Finlandiya’da Aalto Üniversitesi Media Lab ve Helsinki’deki Sound and Physical Intercation Research Group, Şangay’daki Tongji Üniversitesi’nin Mimarlık ve Planlama bölümleriyle uluslararası işbirliği içindedir. Design Lab’de şu anda, jestlere dayalı arayüzler, dokunsal his veren kontrol cihazları, artırılmış gerçeklik ve dijital oyunlar üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı

Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda çocukluk dönemindeki sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalarda bu gelişim alanlarına etki eden içsel ve çevresel unsurları, özellikle ailenin ve ebeveynlerin etki yollarını, sosyokültürel bağlamı temel alarak bütünsel bir yaklaşımla incelenmektedir. Gelişim süreçlerini ve etki mekanizmalarını ortaya çıkarmak amacıyla projelerde tipik ve atipik gelişim bağlamlarındaki çeşitli örneklemlerle (yetiştirme yurtları, göçmen gruplar, otizmli çocuklar gibi) çalışılmaktadır.

Dil ve İletişim Gelişimi Çalışmaları Grubu

Dil ve iletişim becerileri erken yaşlarda ortaya çıkar ancak uzun sürede gelişir. Dil ve İletişim Gelişimi Çalışmaları Grubu olarak, bebeklerin ve küçük çocukların dil ve iletişim davranışlarının ortaya çıkışını ve gelişim sürecini inceliyoruz. “Erken çocukluk döneminde hızlı ilerleme, çocukların okuma-yazmayı öğrenmesinde avantaj sağlıyor mu? Dil ve iletişimi destekleyen çevresel etkenler neler?” türünde soruları cevaplamak için çocukların sosyal ve bilişsel becerilerini, deneyimledikleri bazen elverişli bazen elverişsiz sosyal etkileşimleri incelenmektedir. Ebeveynlerden bilgi toplama ve doğal ortamlarda gerçekleşen etkileşimlerin gözlemlenmesi gibi yöntemlerin yanısıra çocukların göz hareketlerini izleme, nesnelerle dolu bir odada anne-çocuk ikilisinin işaret etme davranışını inceleme gibi deneysel paradigmalar kullanılmaktadır.

Arkeoloji Laboratuvarı / Archaeology Laboratory – Aslıhan Yener – Müge Bulu

Arkeoloji Laboratuvarı’mızda Koç Üniversitesi projeleri olan Tell Atchana/Alalakh (Prof. Dr. K. Aslıhan Yener), Barcın Höyük (Yrd. Doç. Dr. Rana Özbal) ve Küçükyalı (Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci) kazılarında ortaya çıkartılan eserler çeşitli bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Eserlerin değerlendirilmesi, çizimi, fotoğraflanması ve restore edilmesi gibi yöntemlerin yanı sıra, laboratuvardaki teknik ekipmanlar seramik, metal, cam ve toprak analizlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Araştırmaların yanı sıra arkeolojik çizim, fotoğraflama, coğrafi bilgi sistemleri ve restorasyon gibi yöntemler üzerine verilen çalıştaylar ile öğrencilerimize eğitimler verilmekte ve “Arkeolojik Metodolojiler” dersi kapsamında bu yöntemleri uygulayarak bir proje hazırlama ve o konuda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden tüm araştırmacılara açık olan Arkeoloji Laboratuvarı’mızda çeşitli arkeolojik eserlerden oluşan bir Referans Koleksiyonu da bulunmaktadır.

KoçCognition

Temel olarak kişilerin kendi yaşantılarını hatırlamalarına dair olan otobiyografik bellek konusunda araştırmalar yapılan laboratuvarımızda belleğin ve bilişin diğer alanlarında da araştırmalar yapılmaktadır. Eş zamanlı olarak birçok araştırma projesi, deney ve anket gibi farklı araştırma yöntemleri kullanılarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler diledikleri kadar projede farklı görevler almaktadırlar. Araştırmalar İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Gülgöz ve Psikoloji Bölümü doktora öğrencisi Beravan Ece Usta tarafından yürütülmektedir.

Mühendislik Laboratuvarları Videoları: