Koç Üniversitesi her alanda yetkin ve dünya çapında kadrosu ve alt yapısı ile disiplinlerarası çalışma yapılacak ideal bir merkez konumundadır.

  • Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs ve %50 burs imkânı sunulmaktadır.
  • 2021 kontenjanlarımızın %46’sı Tam ve Kısmi burslu (%50) öğrencilere ayrılmıştır. Bu oran %41 tam bursa eş değerdir. 
  • Burslar üniversite giriş sınavı başarısına göre verilmekte olup, ayrıca destek burslarından faydalanma imkânı da mevcuttur. (KUDEB Programını inceleyiniz.) Burslarımız karşılıksızdır ve normal eğitim – öğrenim süresince devam etmektedir.
  • Koç Üniversitesi’nde burslar eğitim-öğretim ücretinden çeşitli oranlarda muafiyet sağlar, karşılıksızdır ve normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bursa esas normal eğitim-öğretim süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (4 yarıyıl) artı 8 yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı 12 yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için 8 yarıyıldır (Tıp Fakültesi için 12 yarıyıldır); Hemşirelik Fakültesi öğrencileri hariç çift ana dal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı süresi artı 10 yarıyıldır (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı 14 yarıyıldır).
  • Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde öğrenimlerine ve derslerine devam eden öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürenin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar.
  • Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen burslu öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.  Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diploması ile yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir. Diğer bölümlere yerleşen tam burslu öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.
  • Daha önceki yıllarda Türkiye’de Koç Üniversitesi’ne veya başka bir üniversitenin lisans programına yerleştirilmiş olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleşseler bile, tam burs imkânından yararlanamazlar, ancak %50 Burslu olarak kayıt yaptırabilirler.

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı (KUDEB)

2022- 2023 eğitim yılında, Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) ile öğrencilerin yerleşebileceği iki temel burstan (Tam Burs ve % 50 Burs) biri olan % 100 Tam Burs, eğitim ve öğretim ücretinden muafiyeti ifade eder. Buna göre Üniversitemize % 100 Tam Burs ile yerleşen öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB) kapsamında verilen ihtiyaç burslarından bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip olabileceklerdir. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı (cep harçlığı) ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek üzere sağlanabilir.

KUDEB Programı’na başvuru için öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Başvuru detaylarını ve ayrıntılı bilgiyi Burslar Koordinatörlüğü KUDEB sayfasından edinebilirsiniz.

Burslar

%100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı aylık  masraflara katkı (cep harçlığı) ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. (KUDEB Programını inceleyiniz.)

%50 Burs (Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

GSB Sporcu Bursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca Bakanlığın belirlediği spor alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen ve YKS yerleştirme sıralaması ilk 100.000 içerisinde olan milli sporcular, 2022 YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde Koç Üniversitesi’nde %100 burslu okuyabilirler. Tam burs eğitim ücreti muafiyetini sağladığından diğer burslar için KUDEB’e başvurulması gerekmektedir.

Yine bu öğrenciler Bakanlıktan son 3 ay içinde aldıkları belgeleri kudeb@ku.edu.tr adresine mail atarak tercih döneminde onay alabilirler.

Detaylar için: https://dos.ku.edu.tr/burslar- koordinatorlugu/gsbsporcubursu/

Şehit Çocukları Bursu

Üniversitemize 2022 YKS yerleştirme sıralaması ilk 100.000 içerisinde yer alan, daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan ve yerleştiği tarihte şehit çocuğu olan, burssuz ve %50 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan tam burslu olarak kabul edilmektedir. Tam burs eğitim ücreti muafiyetini sağladığından ek burslar için KUDEB’e başvurulması gerekmektedir.

Bu öğrenciler tercih döneminde şehit belgelerini kudeb@ku.edu.tr adresine mail atarak onaylarını alabilirler.

Öğrenci Dekanlığı Çalışan Öğrenci Programı

Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde ilgili mevzuata göre Üniversite eğitimleri süresince ücret karşılığıçalışarak deneyim  elde etme imkânı sunar.

Lisans Eğitim Ücreti

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 278.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 382,300 TL’dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 278.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 139.000 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 160.000 TL olacaktır.

Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin yıllık eğitim-ücreti YÖK’e bildirildiği şekilde yer almakla beraber, Fakülteye YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.