Koç Üniversitesi her alanda yetkin ve dünya çapında kadrosu ve alt yapısı ile disiplinlerarası çalışma yapılacak ideal bir merkez konumundadır.

  • Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs ve %50 burs imkânı sunulmaktadır.
  • 2024 kontenjanlarımızın %40’ı Tam ve Kısmi burslu (%50) öğrencilere ayrılmıştır. Bu oran %37 tam bursa eş değerdir.
  • Koç Üniversitesi’nde burslar eğitim-öğretim ücretinden %100 ve %50 oranında muafiyet sağlar ve karşılıksızdır. Burslar, İngilizce Hazırlık Programı için 2 yarıyıl, Tıp Fakültesi hariç lisans programları için 8 yarıyıl, Tıp Fakültesi için 12 yarıyıl sürelidir. Hazırlık programında kullanılmayan burs hakkı lisans programına aktarılmaz. Hemşirelik Fakültesi öğrencileri hariç çift ana dal yapan öğrenciler için lisans burs süresi 10 yarıyıldır (Tıp Fakültesi için 14 yarıyıldır). Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde öğrenimlerine ve derslerine devam eden öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürenin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar.
  • Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilip üniversitedeki başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen tam burslu öğrenciler, başka bir bölüme kurum içi yatay geçişle geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diplomasıyla yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir. Diğer öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçişle geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.
  • Daha önceki yıllarda Türkiye’de Koç Üniversitesi’ne veya başka bir üniversitenin lisans programına yerleştirilmiş öğrenciler, Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar ancak yüzde 50 indirimli olarak kayıt yaptırabilirler.

Burslar

 %100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sunulan burs, eğitim-öğretim ücretinde muafiyeti sağlar. 

%50 Burs (Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, eğitim- öğretim ücretinin yarısını kapsar. 

Şehit / Gazi Yakını ve Depremzede Bursları 

Şehit Gazi Yakını ve Depremzede Bursları uygulama detayları için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Milli Sporcu Bursu 

YKS yerleştirme sıralaması ilk 100.000 içerisinde olan milli sporcular, tercih dönemi sonrası üniversitemizin herhangi bir bölümünü yarı burslu veya burssuz kazanarak bir programa yerleşmeleri durumunda tam burslu olarak kaydolabilirler.

Milli Sporcu Bursları uygulama detayları için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Koç Üniversitesi Başarı Bursu

2024 yılında Üniversitemize %100 burslu yerleşen öğrencilere, YKS sıralamasında ilk 100’e girmesi durumunda, Koç Üniversitesi Başarı Bursu kapsamında cep harçlığı, kitap bursu, yurt bursu verilir.

Mevcut KUDEB bursu olan öğrencilerimizin hakları aynı koşullarda uygulanmaya devam edecektir.

Lisans Eğitim Ücreti

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2024-2025 Akademik yılında ÖSYM kanalıyla yerleştirilen yeni girişli öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 1.075.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 800.000 TL’dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 1.075.000 TL’dir.

Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 537.500 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır.

Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarı yıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.

*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.