Bir Araştırma Üniversitesi

Lisans ve lisansüstü öğrenciler ilgi duydukları özel alanlarda öğretim üyeleriyle araştırma projelerinde çalışabiliyor, araştırma yeteneği yüksek ve yaratıcı bireyler olarak yetiştiriliyor.

Araştırmalara katılmak, yeni şeyler keşfetmek seni heyecanlandırır mı?

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir.

Günümüzde teknolojik ve ekonomik etkisi yüksek araştırmaların disiplinler arası araştırmalar olduğu gerçeğini temel alan araştırmacılarımız, bir yandan kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, diğer yandan da disiplinlerarası işbirliğine önem vererek diğer alanlardaki araştırmacılarla takım olarak çalışıyorlar.

Koç Üniversitesi her alanda yetkin ve dünya çapında kadrosu ve alt yapısı ile disiplinler arası çalışma yapılacak ideal bir merkez konumundadır.

Lisans ve lisansüstü öğrenciler ilgi duydukları özel alanlarda öğretim üyeleriyle araştırma projelerinde çalışabiliyor, araştırma yeteneği yüksek ve yaratıcı bireyler olarak yetiştiriliyor. Bunlara ek olarak, araştırma çıktılarının ticarileştirilebilmesi için öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza fikri haklar, patentleme, lisanlama ve şirket kurma gibi konularda bilgi ve maddi destek sağlanarak ülkemize ve   insanlığa yararlı bireyler olmaları konusunda farkındalıkları artırılıyor.

Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve akademik birikimi, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli merkez ve forumlar kurmuştur:

Sen de bu araştırma merkezlerinde yeni keşiflerde bulunabilir, yurt içinde ve dışında birçok saygın ödüle layık görülen öğretim üyelerimiz ile öğrendiklerini uygulama fırsatına kavuşabilirsin.

Öğretim üyelerimizin birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.
Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Bu, araştırmaya verilen önemin, öğretim üyelerinin ve araştırma programlarının başarısının bir diğer göstergesidir. 2017 yılı itibarıyla 14 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel Ödülü, 28 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBİTAK TWAS Teşvik, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 59 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.

Koç Üniversitesi, lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik, tüm dünyadan öğrencilerin katılımına açık “Yaz Araştırma Programları”nı 2004 yılından bu yana sürdürüyor. Bu program ile gençlerin ilgi duydukları özel alanlarda öğretim üyeleriyle araştırma projelerinde çalışmalarına imkân sunuyoruz.

Koç Üniversitesi, Araştırma ve Geliştirme Rektör Yardımcılığı ofisi aracılığı ile, öğrencilerinin sanayi ve iş dünyası ile ortak projeler yapmasına, güncel problemlere yaratıcı çözümler üretmelerine ve üniversitede oluşan bilgi birikimini ekonomimizin kalkınmasında kullanmaya aracılık etmektedir.