ÖSYM ile Öğrenci Kabulü

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına ve belirledikleri tercihlere göre merkezi yerleştirme işlemi ile Koç Üniversitesi’ne yerleştirilirler.

Yatay Geçiş
Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun eşdeğer eğitim programlarında (Destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az iki yarıyıl, en fazla beş yarıyıl tamamlamış olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir:

 • Kurumlar arasında yatay geçiş için adayın kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,40 olması
 • Yatay geçiş yapmak isteyen adayın İngilizceyi akademik programı takip edebilecek düzeyde bilmesi
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvurular için SAT I (Okuma en az 500, Matematik en az 600 ve Yazma en az 500 puan almış olması ve sınav sonuçlarının Koç Üniversitesi’nin 1931 koduna postalanmış olması gerekmektedir.), ABITUR, Matura, ACT (En az 21 puan), Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakaloryası, GCE (A seviye en az 2 ders) veya en az 180 puanlı üniversite giriş sınavı sonuç belgelerinden en az birinin olması gerekmektedir.

Özel Öğrencilik Koşulları
Diploma alma amacını taşımadan, belirli derslere katılmak isteyenler Koç Üniversitesi’ne başvurabilirler. Çok az sayıda alınan özel öğrencilere, talepleri üzerine, katıldıkları dersler, derslerin kredi puanları ve aldıkları notları gösteren bir çizelge verilir. Başka bir üniversitede lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nde belirli dersleri özel öğrenci olarak almak için başvuruda bulunabilirler. Lise öğrencileri/mezunları başvuramazlar.
Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diplomalı Öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş İmkânı

 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümlerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 ve üstü veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümlerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • Hemşirelik Fakültesinden diğer programlara geçiş yapılamaz.
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile ilgili diğer Yükseköğretim Kurulu mevzuatı kapsamındaki, kurum içi yatay geçiş şartları sağlanmalıdır.
 • Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine tam burslu yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diploması ile yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir.

Yabancı Öğrenci Kabulü
Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmuş olan yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini yerine getirdikleri takdirde Koç Üniversitesi lisans programına doğrudan başvuruda bulunabilirler. Genel koşullar aşağıdaki gibidir;

 • Başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu adaylardan lise son sınıfta ya da mezun durumda olanlardan,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)

 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 • TC uyruklu olup lise öğreniminin lise eğitiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları değerlendirilmeye alınır.

Koç Üniversitesi Diplomaları
Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim programları çerçevesinde lisans (BA, BS), yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora (PhD) diplomaları sunmaktadır. Çift Ana Dal (Double Major) yönetmeliği şartlarını yerine getiren öğrenciler için çift diploma alma olanağı mevcuttur.
Derslerden Muafiyet Koşulları
“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilirler.

 

Konu Muafiyet İçin Gereken Sınav Notu İlgili Ders
Physics 7 PHYS 101
Mathematics 7 MATH 102/MATH 106
Chemistry 7 CHEM 101

Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.

Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde IB olarak not çizelgelerine işlenecektir.

Ayrıca, CollegeBoard tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler.

 

Konu Muafiyet İçin Gereken Sınav Notu İlgili Ders
Calculus AB 5 MATH 102/MATH 106
Calculus BC 5 MATH 102/MATH 106
Statistics 4 veya 5 MATH 201
Chemistry 5 CHEM 101
Physics C: Electricity 5 PHYS 102
Physics C: Mechanics 5 PHYS 101
Biology 5 MBGE 101

Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.

Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde AP olarak not çizelgelerine işlenecektir.