ÖSYM ile Öğrenci Kabulü

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına ve belirledikleri tercihlere göre merkezi yerleştirme işlemi ile Koç Üniversitesi’ne yerleştirilirler.

Yatay Geçiş
Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun eşdeğer eğitim programlarında (Destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az iki yarıyıl, en fazla beş yarıyıl tamamlamış olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir:

  • Kurumlar arasında yatay geçiş için adayın kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,40 olması
  • Yatay geçiş yapmak isteyen adayın İngilizceyi akademik programı takip edebilecek düzeyde bilmesi
  • Yurt dışındaki üniversitelerden başvurular için SAT I (Okuma en az 500, Matematik en az 600 ve Yazma en az 500 puan almış olması ve sınav sonuçlarının Koç Üniversitesi’nin 1931 koduna postalanmış olması gerekmektedir.), ABITUR, Matura, ACT (En az 21 puan), Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakaloryası, GCE (A seviye en az 2 ders) veya en az 180 puanlı üniversite giriş sınavı sonuç belgelerinden en az birinin olması gerekmektedir.

Özel Öğrencilik Koşulları
Diploma alma amacını taşımadan, belirli derslere katılmak isteyenler Koç Üniversitesi’ne başvurabilirler. Çok az sayıda alınan özel öğrencilere, talepleri üzerine, katıldıkları dersler, derslerin kredi puanları ve aldıkları notları gösteren bir çizelge verilir. Başka bir üniversitede lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nde belirli dersleri özel öğrenci olarak almak için başvuruda bulunabilirler. Lise öğrencileri/mezunları başvuramazlar.
Yabancı Öğrenci Kabulü
Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmuş olan yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini yerine getirdikleri takdirde Koç Üniversitesi lisans programına doğrudan başvuruda bulunabilirler. Genel koşullar aşağıdaki gibidir;

  • Başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu adaylardan lise son sınıfta ya da mezun durumda olanlardan,
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)

  • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
  • TC uyruklu olup lise öğreniminin lise eğitiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
  • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları değerlendirilmeye alınır.

Koç Üniversitesi Diplomaları
Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim programları çerçevesinde lisans (BA, BS), yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora (PhD) diplomaları sunmaktadır. Çift Ana Dal (Double Major) yönetmeliği şartlarını yerine getiren öğrenciler için çift diploma alma olanağı mevcuttur.
Derslerden Muafiyet Koşulları
“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilirler.

Konu Muafiyet İçin Gereken Sınav Notu İlgili Ders
Physics 7 PHYS 101
Mathematics 7 MATH 102/MATH 106
Chemistry 7 CHEM 101

CollegeBoard tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler.

Konu Muafiyet İçin Gereken Sınav Notu İlgili Ders
Calculus AB 5 MATH 102/MATH 106
Calculus BC 5 MATH 102/MATH 106
Statistics 4 veya 5 MATH 201
Chemistry 5 CHEM 101
Physics C: Electricity 5 PHYS 102
Physics C: Mechanics 5 PHYS 101
Biology 5 MBGE 101
Computer Science A 4 UNIV 199
Computer Science Principles 4 UNIV 199

Ayrıca lise eğitimleri sırasında GCE (A-level) sınavlarına giren öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler.

Konu Muafiyet İçin Gereken Sınav Notu İlgili Ders
Physics A* PHYS 101
Mathematics A* MATH 102/MATH 106
Chemistry A* CHEM 101

TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Fizik dalında 2. aşama sınavında başarılı olarak ulusal düzeyde madalya almaya hak kazanan öğrenciler anadal veya çift anadal programlarının zorunlu alan dersleri olan PHYS 101 ve PHYS 102 derslerinden muafiyet hakkına sahiptirler. Bu hak PHYS101L ve PHYS102L derslerini kapsamaz ve öğrencinin sağlaması gereken toplam kredi koşulunu değiştirmez.

Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde AP (Muafiyet) olarak çizelgelerine işlenecektir. ***

Listede yer almayan konular ile ilgili tüm öğrencileri kapsayıcı muafiyet önerileri dersi sunan Fakülte tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.

***Toplam genel seçmeli ders krediniz muaf tutulduğunuz ders/derslerin kredisi kadar arttırılacaktır.