Çekirdek Programı temel alan eğitimden geçen üniversite öğrencisi; eleştirel düşünceye bağlı özenli çalışma anlayışı, yaratıcılığa dayalı etkin problem çözme becerisi ile değişim yaratma gücüne sahip bir birey olarak mezun olur.

Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip öğrencilerin sunduğu çeşitliliği insanlık birikiminden beslenen akademik çalışmalar ile geliştirerek ve bölümlerarası etkileşimi en üst düzeye taşıyarak öğrencilerin hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışıdır.

Bu eğitim yaklaşımının sunduğu müfredat yaratıcı ve eleştirel bireyler yetiştirmeyi hedeflerken, gerek bölümlerarası paylaşımı gerekse öğrenci öğretim üyesi diyaloğunu teşvik etme temelinde çok çeşitliliği kucaklar. Çekirdek Program’ın yapı taşları, yönteme verdiği önem, açık fikirli akademik araştırma yaklaşımı, kritik düşünce sistemi ve çözüm geliştirmeye yönelik uygulamadır.

Çekirdek Program’ı oluşturan 7 Bilgi Alanı aşağıda kısaca tanıtılmaktadır.

1. İnsani Bilimler (Humanities)
Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce, kültür ve toplumu şekillendiren konuları kapsamaktadır.

2. Sosyal Bilimler (Social Sciences)
Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.

3. Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış (Aesthetic and Interpretive Understanding)
Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

4. Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz (Economic and Strategic Analysis)
Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.

5. Etiksel Muhakeme (Ethics)
Çekirdek Programa ilk kez dahil edilen bu bilgi alanının amacı etik konusunda öğrencilerimizin evrensel ilke, değer ve kavramların ışığı altında tercih yapabilen bireyler olmasına katkı sağlamaktır.

6. Ampirik ve Sayısal Analiz (Empirical and Quantitative Reasoning)
Bu bilgi alanında sunulacak dersler ile karar verme konusunda matematiksel yaklaşımlara dayalı temel bir anlayış geliştirilmesi hedeflenmektedir.

7. Temel Bilimler (Natural Sciences)
Bu bilgi alanının temel amacı öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplumların dönüşümünde oynadığı rolü geniş ve bilimsel düşünceye dayalı bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlamaktır.