Koç Üniversitesi'nin 2023- 2024 eğitim yılındaki ücretleri nedir?

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2023-2024 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 520.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 358.000 TL’dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 520.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 260.000 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 300.000 TL olacaktır.

Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsayacaktır.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.

*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.

Tüm öğrencilere yurt imkanı ücret karşılığı verilmektedir.

Koç Üniversitesi yaklaşık her üç öğrencisinden birine burs imkanı sağlamaktadır. Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.(Tıp Fakültesi için altı yıldır)

Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Herhangi bir burs kontenjanından Koç Üniversitesinin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar herhangi bir burs indiriminden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Daha önceki yıllarda Koç Üniversitesi’nin veya Türkiye’de başka bir üniversitenin lisans programlarına merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilmiş olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar.

Burs Çeşitleri nelerdir?

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB)

2020- 2021 eğitim yılı itibariyle öğrencilerimize üniversite sınavı ile belirlenen öğretim ücreti muafiyetine ek olarak sağlanan yurt, eğitim ve kitap desteklerinin dağıtılması ihtiyaç temelli olarak yeniden şekillendirilmiştir.

2020- 2021 eğitim yılında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrencilerin yerleşebileceği iki temel burstan (% 100 Tam Burs ve % 50 Destek Bursu ) biri olan % 100 Tam Burs, eğitim ve öğretim ücretinden muafiyeti ifade eder. Buna göre Üniversitemize % 100 Tam Burs ile yerleşen öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB) kapsamında verilen ihtiyaç burslarından bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip olabileceklerdir.

KUDEB Programı’na başvuru için öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Başvuru detaylarını ve ayrıntılı bilgiyi Burslar Koordinatörlüğü KUDEB sayfasından edinebilirsiniz:
http://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb

%100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dâhilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. (KUDEB Programı’nı inceleyiniz.)

%50 Burs ( Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

GSB Sporcu Bursu

GSB tarafından Koç Üniversitesi Milli Sporcu Bursu kapsamında belirlenen sporcu öğrenci kontenjanı 15’dir. Tercih döneminde başvuracak adayların, GSB’den almış olduğun uygunluk belgesi, millilik belgesi,  üniversite sınav sonuç belgesi (YKS yerleştirme sıralaması ilk 100.000 içerisinde olan milli sporcuların yapacakları başvurular), Koç Üniversitesi’nde tercih etmek istedikleri bölümleri sports@ku.edu.tr mail adresine gönderen adayların başvuruları en kısa sürede değerlendirmeye alınacaktır.

Şehit Çocukları Bursu

Üniversitemize ÖSYM ile ilk 100.000 sıradan yerleşen, daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan ve yerleştiği tarihte şehit çocuğu olan, burssuz ve %50 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan tam burslu olarak kabul edilmektedir. Tam burs eğitim ücreti muafiyetini sağladığından ek burslar için KUDEB’e başvurulması gerekmektedir.

Yine bu öğrenciler tercih döneminde şehit belgelerini kudeb@ku.edu.tr adresine mail atarak onaylarını alabilirler.

Kitap Bursu

Tercih Döneminde KUDEB kapsamında değerlendirilir.

Yatay Geçiş durumunda burs koşulları devam eder mi?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen burslu öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler.  Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir..

Bursun sürekliliği için gerekli şartlar nelerdir?

Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla iki yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır).Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar.

Öğrencilerin burslarının kesilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır:

  • 4 yıldan uzun süren başarısızlık durumunda,
  • Ciddi bir disiplin ihlali yapar ve disiplin cezası alırsa,
  • Öğrencinin kopya çekmesi durumunda, öğrenci hazırladığı herhangi bir ödev, proje veya çalışmayı başkasına yaptırdığı ve/veya kaynak göstermeksizin alıntılayıp kendisi tarafından yapılmış gibi gösterdiği takdirde,
  • Okuldan uzaklaştırmayı gerektirecek diğer disiplin ihlallerinde öğrencinin bursu kesilir.

Koç Üniversitesi'nde burslu okuyan öğrenciler başka kuruluşlardan da burs alabilirler mi?

Öğrenciler istedikleri takdirde başka kuruluş veya vakıflara burs başvurusunda bulunabilirler. Koç Üniversitesi’nden almış oldukları bursun böyle bir durumda kesilmesi söz konusu değildir.

Burslu öğrencilerin mezuniyetten sonra Koç Topluluğu şirketlerinde çalışma zorunluluğu var mı?

Burslu veya burssuz öğrenciler istedikleri şirkette çalışma konusunda serbesttirler. Ayrıca mezunlarımızın büyük bir kısmı mezun olduktan sonra, ortalama 6 ay içerisinde, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinde çalışma fırsatı yakalıyorlar.

YKS tercihlerimde Koç Üniversitesi'ni ilk tercih olarak yazar ve kazanırsam belli bir indirim alabilir miyim?

Koç Üniversitesi’nde ilk tercih indirimi yoktur.