Koç Üniversitesi'nin 2021- 2022 eğitim yılındaki ücretleri nedir?

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2021-2022 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 136.500 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 187.700 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 136.500 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

2021-2022 eğitim yılı ücretinin, eğitimin, yetkili kamu kurumlarınca COVID-19 sebebiyle alınacak kararlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen uzaktan verilmesinin gerekebileceği ve salgına karşı alınacak tedbirler sebebiyle kampüsteki hizmetlerin sınırlı olarak sunulabileceği göz önüne alınarak, yeni girişli öğrenciler bakımından 136.500 TL, 2020 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından 131.300 TL olarak belirlenmesine; 2019 ve öncesi girişli öğrenciler akımından se 2020 girişlilerle aynı oranda artış uygulanmasına karar verilmiştir.

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Tüm öğrencilere yurt imkanı ücret karşılığı verilmektedir.

Koç Üniversitesi yaklaşık her üç öğrencisinden birine burs imkanı sağlamaktadır. Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.(Tıp Fakültesi için altı yıldır)

Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Herhangi bir burs kontenjanından Koç Üniversitesinin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar herhangi bir burs indiriminden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Daha önceki yıllarda Koç Üniversitesi’nin veya Türkiye’de başka bir üniversitenin lisans programlarına merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilmiş olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar.

Burs Çeşitleri nelerdir?

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB)

2020- 2021 eğitim yılı itibariyle öğrencilerimize üniversite sınavı ile belirlenen öğretim ücreti muafiyetine ek olarak sağlanan yurt, eğitim ve kitap desteklerinin dağıtılması ihtiyaç temelli olarak yeniden şekillendirilmiştir.

2020- 2021 eğitim yılında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrencilerin yerleşebileceği iki temel burstan (% 100 Tam Burs ve % 50 Destek Bursu ) biri olan % 100 Tam Burs, eğitim ve öğretim ücretinden muafiyeti ifade eder. Buna göre Üniversitemize % 100 Tam Burs ile yerleşen öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB) kapsamında verilen ihtiyaç burslarından bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip olabileceklerdir.

KUDEB Programı’na başvuru için öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Başvuru detaylarını ve ayrıntılı bilgiyi Burslar Koordinatörlüğü KUDEB sayfasından edinebilirsiniz:
http://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb

%100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dâhilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. (KUDEB Programı’nı inceleyiniz.)

%50 Burs ( Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

GSB Sporcu Bursu

GSB Sporcu Bursu ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://dos.ku.edu.tr/burslar-koordinatorlugu/gsbsporcubursu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Şehit Çocukları Bursu

YKS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz ve %50 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.

Diğer burs imkanları için KUDEB’e başvurabilirsiniz.

Kitap Bursu

Tercih Döneminde KUDEB kapsamında değerlendirilir.

Yatay Geçiş durumunda burs koşulları devam eder mi?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen tam burslu öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler.  Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir..

Bursun sürekliliği için gerekli şartlar nelerdir?

Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla dört yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır).

Çift anadal programı öğrencileri belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamış olmaları durumunda burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar.

Öğrencilerin burslarının kesilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır:

  • 4 yıldan uzun süren başarısızlık durumunda,
  • Ciddi bir disiplin ihlali yapar ve disiplin cezası alırsa,
  • Öğrencinin kopya çekmesi durumunda, öğrenci hazırladığı herhangi bir ödev, proje veya çalışmayı başkasına yaptırdığı ve/veya kaynak göstermeksizin alıntılayıp kendisi tarafından yapılmış gibi gösterdiği takdirde,
  • Okuldan uzaklaştırmayı gerektirecek diğer disiplin ihlallerinde öğrencinin bursu kesilir.

Koç Üniversitesi'nde burslu okuyan öğrenciler başka kuruluşlardan da burs alabilirler mi?

Öğrenciler istedikleri takdirde başka kuruluş veya vakıflara burs başvurusunda bulunabilirler. Koç Üniversitesi’nden almış oldukları bursun böyle bir durumda kesilmesi söz konusu değildir.

Burslu öğrencilerin mezuniyetten sonra Koç Topluluğu şirketlerinde çalışma zorunluluğu var mı?

Burslu veya burssuz öğrenciler istedikleri şirkette çalışma konusunda serbesttirler. Ayrıca mezunlarımızın büyük bir kısmı mezun olduktan sonra, ortalama 6 ay içerisinde, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinde çalışma fırsatı yakalıyorlar.

YKS tercihlerimde Koç Üniversitesi'ni ilk tercih olarak yazar ve kazanırsam belli bir indirim alabilir miyim?

Koç Üniversitesi’nde ilk tercih indirimi yoktur.