Nasıl bir hayal ile yola çıktık?

İlk dersten bu yana geçen otuz yıllık süre içerisinde,
Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri olmayı başardık!

 

Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji
transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü
yoksa, netice almak zordur…

Vehbi Koç – Koç Üniversitesi Kurucusu

Vehbi Koç’un Koç Üniversitesi’nin 4 Ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde dile getirdiği gibi “Koç Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır… Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…”

Koç Üniversitesi olarak, bir “Mükemmeliyet Merkezi” çatısı altında ‘nitelikli uzman-nitelikli insan’ bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli bir kısmını eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke edindik.