Mezuniyet sonrası kariyer olanakları nedir?

Koç Üniversitesi öğrencileri aldıkları kaliteli eğitimle birlikte profesyonel yaşama hazır olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız profesyonel kariyerlerinde ağırlıklı olarak uluslararası şirketlerde çalışmayı tercih etmektedirler. Danışmanlık, reklam, tüketim malları, mali denetim, bankacılık ve finansal danışmanlık alanında çalışan şirketlerde; tekstil, ilaç endüstrisi, dokuma ve makine sanayi, bilgi işlem ve otomotiv gibi farklı sektörlerde çalışma hayatlarına devam etmektedirler.

Mezunlarımızın yüzde 90’ından fazlası üniversitemizden mezun olduktan kısa bir süre sonra tercih ettikleri alanlarda çalışmaya başlamaktadırlar.

Üniversitede kariyer danışmanlık hizmetleri mevcut mudur?

Kariyer Merkezi, öğrenciler ve mezunlarla birebir görüşmeler yaparak, iş dünyası ile ilişkiler kurarak ve sürdürerek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer eğitim kurumlarıyla bağlantılar oluşturarak, üniversite içindeki diğer bölümler, fakülteler ve öğretim görevlileri ile işbirliği içinde çalışarak hizmetlerini yürütmektedir. Kariyer Merkezi öğrenci ve mezunlarına temel olarak aşağıdaki konularda hizmet vermeyi hedeflemektedir.

  • Kişilerin kendilerini tanımalarını; ilgi alanları, becerileri, değerleri, yetkinlikleri, kişilik özellikleri hakkında farkındalık sahibi olmalarını sağlamak ve bunları kariyer tercihleri ile nasıl birleştirebilecekleri konusunda yol göstermek.
  • Kariyer ve yüksek eğitim planlarına ve kararlarına destek olmak üzere yüksek eğitim, meslek seçimleri, iş dünyası, iş hayatı gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamak.
  • Profesyonel hayat, iş dünyası, iş dünyasındaki eğilimler ve gelişmeler, iş olanakları hakkında detaylı bilgiler sunmak.
  • Kendilerine uygun akademik programlar seçmelerine; iş hayatını daha yakından tanımak için staj, değişim programları, gönüllü çalışmalar, yarı-zamanlı çalışmalar gibi deneyim sahibi olabilecekleri uygulamalarda yer almalarına destek olmak.
  • Profesyonel iş yaşamına girmeyi düşünen öğrencilere özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, profesyonel ilişkiler kurma becerileri, iş arama teknikleri gibi konularda seminerler düzenlemek ve öğrencileri iş hayatına hazırlamak.
  • Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeyi planlayan öğrencilere yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve programlarla ilgili bilgileri aktarmak ve ilgili başvurularında destek olmak.

Yüksek lisans ve doktora olanakları nelerdir?

Yüksek lisans ve doktora yapmayı tercih eden mezunlarımızın büyük çoğunluğu dünyanın önde gelen üniversitelerine tam burslu olarak kabul edilmiştir.

Lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz, Kariyer Merkezi ve Kütüphanemiz’de bulunan kaynaklardan, üniversitede sunum yapmak üzere çağrılan British Council, DAAD gibi kurumlardan yurt dışında devam edebilecekleri programlar hakkında bilgi edinebilmekte, gelecekleri ile ilgili planlama yapabilmektedir.