Bu birimin temel çalışma prensibi; öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, soysal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir kampüs ortamı oluşturacak imkânlar yaratmaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Akademik programlara erişimde eşitlik
 • Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik
 • Üniversite yaşamına dâhil olabilmede eşitlik

Engelli öğrenci birimi engellilikle ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenler. Bu doğrultuda 2015 bahar döneminde sinema kulübü ile birlikte “sakatlık filmleri gösterimi” ve sakatlık alanında çalışmaları olan Dikmen Bezmez ile söyleşi yapmıştır. Bununla birlikte birimimizde çalışan work-study öğrencileri ve engeli olan öğrencilerimizle birlikte her dönem en az bir defa olmak üzere aktiviteler düzenlenir.

Görme Engelli Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

Akademik programlara erişimde eşitlik

 • Kampüsün içinde bulunan bütün binalara ulaşımı sağlayan kılavuz çizgiler yapıldı.
 • “word” formatındaki metinleri seslendiren JAWS programı desteği sağlanır.
 • Öğrencilerin ders ve ihtiyaç duydukları kitaplar ve dokumanlar scanner ile taranır ve ABBY FINEREADER programı aracılığıyla JAWS programının okuyabileceği “word” dokumanı formatına getirilir.
 • Görme engeli öğrencilerimiz Braille dokumana ihtiyaç duymaları halinde “Braille priter”ımız bulunmaktadır.
 • Bu öğrencilerimiz için “word” formatındaki kitaplardan oluşan bir tarama arşivi oluşturulmaktadır.
 • Öğrencilerimizin okumak istedikleri kitaplardan oluşan Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının seslendirdiği bir “sesli kitap” arşivi oluşturulmaktadır.
 • Derslerde not tutmak için akran desteği sağlanmaktadır.
 • Kütüphanemizde 200 civarında sesli İngilizce kitap bulunmaktadır.
 • Dönem başında bu öğrencilerin o dönemde aldığı derslerin öğretim üyelerine dersini aldığını belirtmesi ve dikkat etmesi gereken hususları açıklayan görme engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.
 • Dönem başında ve içerisinde öğrencilerin hocaları ile görüşerek; ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilir.
 • Öğrenciler sınavlarda okuyucu ve yazıcı desteği isterse; ayrı bir sınıfta sınav yapılan dersin asistanlarından birinin okuma ve yazma desteği vermesi sağlanır.

Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik

Öğrenciler ile kayıtlar sırasında yapılan bireysel görüşmede, öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun bir oda kendisine tahsis edilir. Üniversite yaşamına dâhil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik bir çok çalışma yapılır.

Üniversite yaşamına dâhil olabilmede eşitlik

Öğrenciye yaklaşım ve öğrencinin sosyalleşmesini teşvik etme konularında mentorlarına danışmanlık verilir.

Fiziksel Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

Fiziksel engeli olan öğrencilerimizin ihtiyacı doğrultusunda gereken çevre düzenlemeleri yapılmıştır.

Koç Üniversitesi Kampüsünün engelsiz olmasına yönelik çalışmalarından dolayı Koç Holding tarafından ‘Ülkem için Engel Tanımıyorum 2014: Şirket Uygulaması Birincilik Ödülü’ verilmiştir.

Akademik programlara erişimde eşitlik (fiziksel çevre düzenlemeleri)

 • Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimiz için gerekli görülen noktalara rampalar yapıldı.
 • Tekerlekli sandalye kullanan öğrencinin kalacağı yurdun girişindeki kaldırımın başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli sandalye kullanımına uygun olacak şekilde rampalar yapıldı.
 • Kampüste bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kapılar otomatik kullanılır hale getirildi.
 • Dönem başında bu öğrencilerin o dönemde aldığı derslerin öğretim üyelerine dersini aldığını belirtmesi ve dikkat etmesi gereken hususları açıklayan fiziksel engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.
 • Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerin dersleri ve sınavlarının ulaşılabilir sınıflarda yapılması sağlanır.

Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik

Öğrencilerin kampüs içerisinde rahat ulaşım sağlayabilmesi açısından meydana en yakın ve giriş-çıkışı en rahat olabileceği düşünülen Yurtta ve giriş katında bir oda tahsis edilir.

Öğrencilerin odasında ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapabilmesi konusunda destek olunur.

Ders aralarında egzersiz yapabilmesi için gerekli malzemeler temin edilir.

Üniversite yaşamına dâhil olabilmede eşitlik

Öğrenciye yaklaşım ve öğrencinin sosyalleşmesini teşvik etme konularında mentorlarına danışmanlık verilir.

İşitme Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

Akademik programlara erişimde eşitlik

 • İşitme engeli olan öğrenciler dersi aldıkları öğretim üyeleri ile görüşerek ses kaydı alabilir ve bu ses kayıtları birimimiz tarafından deşifre edilerek; öğrencinin okuyabileceği bir metin haline getirilir.
 • Dönem başında bu öğrencilerin o dönemde aldığı derslerin öğretim üyelerine dersini aldığını belirtmesi ve dikkat etmesi gereken hususları açıklayan işitme engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.