Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Programları

60’dan fazla ülkede ve yaklaşık 300 üniversitede gerçekleştirilen programlar uluslararasılaşma çalışmalarının öğrencileri doğrudan kapsayan en önemli parçasıdır.

Koç Üniversitesi, Uluslararası Programlar Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci Değişim Programları yurt dışındaki seçkin üniversiteler ile yapılan öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak seminer ve konferans çalışmaları, ortak ders ve çok disiplinli etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli çalışma ve projeleri içeriyor.

Öğrenci Değişim Programları, Koç Üniversitesi öğrencilerine yurt dışında eğitim görme ve staj yapma fırsatı sunarken, yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden de seçkin öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde eğitim almasını sağlamaktadır.

Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yerini alan Koç Üniversitesi öğrencilerinin Öğrenci Değişim Programları ile:

 • • Eleştirel ve analitik düşünme;
  • Etkili iletişim ve kendini ifade edebilme;
  • Farklılıkları anlama ve takdir etme;
  • Yabancı bir dili ayrıntılı öğrenme;
  • Eğitim ve kariyer planlama;
  • Değişik kültürleri yakından tanıma;
  • Kendi kültürünü dışarıdan inceleme;
  • Sosyal farkındalık;
  • Özgüven kazanma ve kendi sınırlarını tanıma;
  • Küresel ölçekte kişilik oluşturma becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Öğrenci Değişim Programları ile Georgetown, Northwestern, Kyoto, Fudan, Tsinghua, Utrecht, Sciences PO, Bocconi, National University of Singapore, Australian National University, University of British Columbia gibi dünyaca ünlü birçok üniversiteden her yıl bir akademik dönemde 150-200 yabancı öğrenci Koçlu olurken yaklaşık 300-350 Koç Üniversitesi öğrencisi bir akademik dönem ya da akademik yıl boyunca bu üniversitelerde eğitim alarak bir öğrencinin kendini geliştirmek için sahip olabileceği en büyük fırsatı değerlendirmektedir.

Oryantasyon Programı: Öğrencilerin derslerdeki başarısı, uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarından aldıkları puan ve ders dışı aktivitelerdeki performanslarının katılım için kriter olarak alındığı Öğrenci Değişim Programlarında seçilen öğrencilere oryantasyon programı da sağlanıyor. Uzun süre farklı bir kültürde, kendi başına yaşayarak başarılı olmayı hedefleyen Koçlulara, yurt dışına çıkmadan önce bilmeleri gereken önemli noktalar uzman rehberler eşliğinde uygulanan oryantasyon programı ile öğrencilere aktarılıyor.

Değişim Programları: 

Erasmus+ Programı: Öğrenciler, Avrupa’da bölümlerinin anlaşmalı olduğu seçkin üniversitelerde 1 dönem ya da 1 akademik yıl boyunca değişim programına katılabilir ve yeni bir akademik ve kültürel deneyim elde edebilirler. Erasmus+ Programı kapsamında, katılımcılara hibe desteği de sunulmaktadır.

Erasmus+ Staj Programı: Program, Avrupa’da yer alan bir işletme ya da kurumda minimum 2 ay olmak üzere staj yapma imkanı sunmaktadır. Program kapsamında öğrencilere hibe desteği de verilebilmektedir. Programa başvuru sırasında öğrencilerin Avrupa’daki bir kurumdan stajyer olarak kabul almış olması gerekmektedir.

Erasmus+ Worldwide: Üniversitemizin her sene ülke bazında yapmış olduğu proje başvuruları ile öğrencilerin Avrupa dışındaki ülkelerde de Erasmus programına katılımları sağlanmaktadır. Proje kapsamında yer alan ülke ve üniversiteler başvuru dönemlerinde öğrencilere duyurulmaktadır. Erasmus+ Worldwide kapsamında öğrenciler aylık 650 € hibe desteği ve gidecekleri ülkelere göre ek olarak seyahat desteği almaktadırlar.

Global Exchange: Öğrencilerimiz Amerika, Asya ve Afrika’daki partner üniversitelerimizde 1 dönem ya da 1 akademik yıl boyunca değişim programına katılabilirler. Program kapsamında, öğrencilerimizin başvuruları değerlendirilerek, belli sayıdaki öğrencimize Global Exchange bursu ve seyahat desteği sağlanabilmektedir.

Yaz Değişim Programları: Öğrencilerimiz Avrupa ve Asya’daki partner üniversitelerimizin sunmuş olduğu yaz okullarına herhangi bir kayıt ücreti ödemeden ya da indirimli ücretlerden yararlanarak katılabilirler. Yaz değişim programları kapsamında öğrenciler, kendi alan derslerini alabilecekleri gibi gittikleri ülkelerin kültürlerini tanıtan etkinliklere ya da gezilere de katılabilirler. 

Araştırma Stajı ve Hareketlilikleri Programı: Koç Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu kurumlarda araştırma stajlarına katılma imkanı sunan bu program, farklı bölümlerden öğrencilerin araştırma becerilerini staj yaparak geliştirmelerini sağlamaktadır. Uluslararası platformlarda, profesyonel deneyim kazanmak isteyen öğrencilerimiz, bu program sayesinde partnerlerimizde staj yapma imkanı bulmaktadır. 

Uluslararası Öğrenciler için Özel Programlar 

Lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencilere ve genç profesyonellere açık olan Uluslararası Özel Programlar, değişim programları dışında da Koç Üniversitesi’ne yurt dışından kısa süreli öğrenci getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu programlar sayesinde dünyanın değişik yerlerinden öğrenciler ve misafir öğretim görevlileri Koç öğrencileriyle ve fakülte üyeleriyle bir araya gelir ve tüm taraflar değerli uluslararası akademik deneyimler edinir. 

Bu programlara yurt dışından katılan öğrenciler, hem Koç Üniversitesi fakülte üyelerinden hem de bu programlar için özel olarak yurtdışından ve yurt içinden davet edilen misafir öğretim üyelerinden dersler alarak Koç’ta akademik yaşamın nasıl bir deneyim olduğunu tatma şansı bulur. Yanı sıra, İstanbul’u ve Türkiye’nin kültürünü tanıtmak, kültürel etkileşimi sağlamak üzere tasarladığımız sosyal ve turistik aktivitelere katılırlar.

https://oip.ku.edu.tr/online-programs/ 

Bu programlar 2021 yılında şu başlıklar altında gerçekleşecektir:

International Migration and the Crisis – The Basic Instinct: Survival

https://oip.ku.edu.tr/migration/ 

Storytelling in Extended Reality: Worldbuilding 

https://international.ku.edu.tr/news/storytelling-in-extended-reality-worldbuilding-program-applications-are-now-open/

Next Generation Leadership

https://oip.ku.edu.tr/leadership/ 

Turkish Television Drama: Genres and Stories

https://oip.ku.edu.tr/turkishseries/ 

Global Learning Certificate: Leadership, Sustainability and Social Innovation in 21st Century

https://oip.ku.edu.tr/global-learning-certificate/ 

KÜ Öğrencileri için Yurt Dışı Eğitim Programları 

KÜ öğrencilerinin yurtdışında eğitim ve kültürel etkileşim deneyimlerini arttırmayı, küresel vizyonlarını genişletmeyi amaçlayan, değişim programlarının kapsamı dışında kalan, kısa süreli eğitim programlarıdır. 

https://oip.ku.edu.tr/global-programs-and-projects/special-summer-and-winter-programs/summer-study-abroad/ 

Bu programlar 2021 yılında şu başlıklar altında gerçekleşecektir:

UC Berkeley Global Leadership & Innovation Virtual Program

https://oip.ku.edu.tr/global-programs-and-projects/special-summer-and-winter-programs/summer-study-abroad/uc-berkeley-global-leadership-innovation-program/ 

Stanford Summer International Honors Program 

https://oip.ku.edu.tr/global-programs-and-projects/special-summer-and-winter-programs/summer-study-abroad/stanford-summer-international-honors-program/ 

Fiat Italia 

https://oip.ku.edu.tr/global-programs-and-projects/special-summer-and-winter-programs/summer-study-abroad/fiat-italia/ 

ESADE International Summer Program 

https://oip.ku.edu.tr/esade/ 

Online Summer Program at KEDGE Business School 

https://oip.ku.edu.tr/kedge-business-school/ 

Sürdürülebilirlik için Küresel Öğrenme ve Liderlik Sertifika Programı

Küresel Öğrenme ve Sürdürülebilirlik için Liderlik (GLLS), Koç Üniversitesi lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarını “uygulamalı” bir yaklaşımla tamamlamaları için bir müfredat programıdır. Kapsamlı program, öğrencilerin küresel yeterlilik kazanmalarını ve 21. yüzyıl dünyasında başarılı olmak için kişisel ve profesyonel beceriler geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

GLLS, kredi kazandıran seminerler, atölye çalışmaları, konuşmalar, inziva aktiviteleri, hizmet-öğrenme programları, uluslararası öğrenme fırsatları, projeler ve stajları içeren yenilikçi bir müfredata sahip sürükleyici bir öğrenme yolculuğudur. GLLS, Uluslararası Programlar Ofisi tarafından, İdari Bilimler ve İktisat Fakültesi’nin akademik danışmanlığı ile koordine edilir ve öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan öğrenme deneyimleri sağlar. GLLS sertifika programı iki aşamadan oluşur: “Fellow” ve “Advanced”. Öğrenciler, yükümlülüklerini tamamladıkları seviyeden sertifika ile mezun olurlar. Her seviye için özel yükümlülükler bulunur. 

https://glls.ku.edu.tr/ 

KU Global Aid

Koç Üniversitesi bünyesinde KU Global Aid, Türkiye’de ve dünyada yaşanan sorunlara sürdürülebilir çözümler arayan gönüllü bir topluluktur. Mevcut problemleri tespit ettikten sonra projeler oluşturur ve farkındalıkla daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye çalışır. KU Global Aid, Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi’nden destek alır. Üyeleri, üniversitemizin çoğunlukla lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. KU Global Aid üyeleri farklı ana dallardan ve farklı akademik seviyelerden geliyor. Topluluğun üyeleri, Koç Üniversitesi’nin güz yarıyılında yazılı ve sözlü değerlendirme bölümleri olan bir seçim süreci ile belirlenmektedir. 

https://globalaid.ku.edu.tr/tr 

Stanford University Innovation Fellow

University Innovation Fellows programı, Stanford Üniversitesi Hasso Plattner Tasarım Enstitüsü (d.school) tarafından yürütülmektedir. 2017 yılından bu yana, her yıl bir grup öğrenci, Sürdürülebilirlik için Küresel Öğrenme ve Liderlik Sertifika Programı arasından seçilmektedir. Öğrenciler altı haftalık bir çevrimiçi eğitim programından geçerler. Çevrimiçi eğitimi tamamladıktan sonra, birbirleriyle bağlantı kurdukları ve çevrimiçi eğitimden öğrendiklerini geliştirdikleri, Mart ayında gerçekleşen Silikon Vadisi Buluşması’na katılırlar. Üyeler, yıl boyunca rehberlik almaya devam ederler ve programı ve okullarını küresel konferanslarda ve etkinliklerde temsil ederler.

University Innovation Fellows (UIF) programı, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere yüksek öğrenimde değişimin aracıları olmaları için güç verir. Üyelerine, akranlarının yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve günümüz dünyasında karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için gereken tasarım merkezli düşünmeyi geliştirmelerine yardımcı olan fırsatlar yaratır. 

https://oip.ku.edu.tr/global-programs-and-projects/international-fellowship-programs/stanford-university-innovation-fellows-uif/ 

Dalai Lama 

Dalai Lama Fellowship, son derece talep gören ve yıl boyu süren bir programdır. Dünya çapındaki seçilmiş üniversitelerden öğrencilerle bir proje üzerinde çalışır. Üyeler, şu alanlardan birinde veya daha fazlasında iddialı, akıl hocalığı yapılan ‘merhamet’ projeleri tasarlar ve başlatır: Halklar ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini geliştirmek; şiddeti azaltmak ve barışı teşvik etmek; yaratıcı girişimler yoluyla yoksulluğun hafifletilmesine yardımcı olmak; çevreyi korumak.

Yıl boyunca Fellowlar, derin düşünme, şefkat, duygusal esneklik, ayırt etme ve cesaret gibi evrensel insani değerleri keşfettikleri yansıtıcı bir liderlik programına alınır. 

https://oip.ku.edu.tr/global-programs-and-projects/international-fellowship-programs/dalai-lama-fellows/ 

Uluslararası Topluluk Hizmetleri Ofisi

Koç Guides Programı

Öğrencilerimiz kültürlerarası farkındalıklarını arttırmak, sosyal yetenek ve ağlarını geliştirmek, İngilizce konuşma yeteneklerini güçlendirmek ve yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Uluslararası Topluluk Hizmetleri Ofisi’nin Koç Guides programında gönüllü çalışabilirler. Program kapsamında gönüllü öğrenciler yabancı öğrenciler için etkinlikler, atölyeler ve geziler düzenleyerek onlara liderlik ve rehberlik yapmaktadırlar. Program kapsamındaki etkinlikler yabancı öğrencilerimizin Türkiye’ye entegrasyonlarını destekleyecek kültürel, turistik, sosyal ve sanatsal konuları içermektedir.  

Turkish Practice Hours Konuşma Kulübü (TPH)  

Uluslararası Topluluk Hizmetleri Ofisi’nin tasarladığı TPH, üniversitemiz Türkçe öğrenen yabancılarının ve ailelerinin Türkçe konuşan Koç Üniversitesi gönüllüleri (öğrenciler, öğretim elemanları ve idari çalışanlar) liderliğinde haftalık bazlı online buluşmalarla bir araya gelerek Türkçe konuşma pratiği yaptıkları bir etkinliktir. Öğrencilerimiz bu buluşmalara dönem bazlı gönüllü olarak liderlik yapabilir, Türkçe öğrenen yabancılara oyun, sohbet, metin okuma gibi metotlarla destek sağlayabilir, katılımcıları ve kültürlerini tanıyarak farkındalıklarını ve sosyal ağlarını genişletebilirler.