Koç Üniversitesi'nin lisans programlarına kabul koşulları nelerdir?

Koç Üniversitesi’nin lisans programlarında okuyan öğrenciler sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yerleştirilirler.

Koç Üniversitesi'nin eğitim dili nedir?

Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’ndeki bütün bölümlerin eğitim dili İngilizcedir. Ancak, Koç Üniversitesi Hukuk Lisans Programı’na devam eden öğrenciler Türk Hukuk Sistemi ile ilgili dersleri Türkçe olarak görürler, diğer bütün derslerde eğitim dili yine İngilizce’dir. Koç Üniversitesi Hastanesi’ndeki Hemşirelik Fakültesi’nde Hemşirelik Programı Türkçe eğitim verir.

Koç Üniversitesi'nde ``Yetenek Sınavı`` ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm var mıdır?

Üniversitemizde “Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul edilen herhangi bir bölüm yoktur.

Ek kontenjan ile Üniversite'ye kayıt yapılıyor mu?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi sonunda dolmayan ya da kayıt yaptırmama sebebiyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme işlemi ile ek yerleştirme yapılır. ÖSYM tarafından yayınlanan “Ek Kontenjan Kılavuzu”nda belirtilen esaslara uygun olarak, adayın puanının, oluşan taban puandan düşük olmaması şartıyla aday tercihine göre ek yerleştirme yapılır. Bir lisans programına yerleşen adaylar ek yerleştirmeden faydalanamazlar.

Ek Kontenjan ile yerleşip Üniversiteye geç kayıt yaptıran öğrencilerin durumu nedir?

Çoğunluğu Dil Hazırlık Programı’nda, bilgi düzeylerine uygun bir şube bulabilmektedir. Doğrudan birinci sınıfa yerleşebilenlere arzu ederlerse bir yarıyıl kayıt dondurma veya intibak için çalışma önerilmektedir.

Koç Üniversitesi’nde kaç kişilik sınıflarda eğitim görülmektedir?

Sınıflardaki öğrenci sayısı derslerin niteliğine göre değişmektedir. Üniversite genelinde derslerin%60 kadarı 25 kişinin altında, % 35 kadarı 25-60 kişi arasında olup bu sayının üzerine çıkan ders sayısı sınırlı tutulmaya özen gösterilmektedir.

Koç Üniversitesi'nde Çift Anadal Programı var mı? Çift Anadal Programına kabul edilen öğrencilerden bir ücret talep ediliyor mu?

Koç Üniversitesi’nde Çift Anadal olanağı mevcuttur. Öğrenciler Çift Anadal Programı’na, Anadal Programı’nın en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında Kayıt ve Kabul Müdürlüğü’nde işlemlerini yaparak başlayabilirler. Başvuru için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üstünden en az 2.72 olması ve Anadal Programı’nda aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Koç Üniversitesi’nin burslu veya burssuz öğrencileri Çift Anadal Program’ı için ikinci bir ek ücret ödemezler. Burslu öğrencilerimizin Çift Anadal Programı nedeniyle eğitimlerini bir yıl uzatmaları halinde bursları devam eder.

Çift Anadal programı için belirli bir kontenjan var mı? Yok ise, her sene adayların içinden kontenjana bakılmaksızın en uygun olanlar mı kabul ediliyor? Hangi bölümler birbiri ile Çift Anadal yapıyor?

Anadal Programı’ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.72 olan öğrenciler İkinci Anadal Diploma Programı’na başvurabilirler. Üniversitemizdeki tüm lisans programları öğrencileri diğer programlarda (Tıp Fakültesi hariç) Çift Anadal yapabilirler.

ÖNEMLİ BİLGİ: Tercih yapacak adayların yerleştirme sıralamalarının Tıp programları için ilk 40.000, Hukuk programları için ilk 150.000 ve Mühendislik programları için ilk 240.000 içerisinde olması gerektiğini belirten mevzuat hükmü, 2016 yılında genişletilerek başarı sınırını ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş, kurumiçi yatay geçiş ve çift anadal işlemlerinde adı geçen başarı sınırının uygulanmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme yatay geçiş olanağı var mı? Varsa burslu öğrencilerin durumu nedir?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.

ÖNEMLİ BİLGİ: Tercih yapacak adayların yerleştirme sıralamalarının Tıp programları için ilk 40.000, Hukuk programları için ilk 150.000 ve Mühendislik programları için ilk 240.000 içerisinde olması gerektiğini belirten mevzuat hükmü, 2016 yılında genişletilerek başarı sınırını ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş, kurumiçi yatay geçiş ve çift anadal işlemlerinde adı geçen başarı sınırının uygulanmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karar verilmiştir.

Diğer üniversitelerden yatay geçiş için başvuru yapan adaylarda aranan en önemli özellikler nelerdir? Adayların not ortalamaları genelde ne düzeydedir? Adayların ne kadarı kabul edilmektedir? Bursluluk durumu nasıldır?

Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.40 olan öğrenciler Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Koç Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmekte midir?

Koç Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmez.

Kayıt dondurma şartları nedir? Kayıt dondurulduğunda burs kesilir mi? Okula ücret ödenir mi?

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz bağlı bulundukları fakülte dekanlığına hitaben bir dilekçeyle bu taleplerini, sebebini gösteren belgeler ile birlikte iletirler. Kayıt dondurmasına karar verilmiş olan öğrenci burssuz ise o süreye ait olan eğitim ücretini ödemekle yükümlüdür. Burslu öğrenci de bursundan kullanmış sayılır. Burslu öğrencilerin 4 yıllık burs süreleri İngilizce Hazırlık Sınıfı tamamlandıktan sonra başlatılır. Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse veya kayıtlı oldukları akademik yarıyılda devamsızlık gösterirlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamını öderler ve bu durumdaki ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

Yandal olanağı var mıdır?

Fen Fakültesi – Yandal Programı

Koç Üniversitesi öğrencilerimiz istedikleri uzmanlık alanına göre herhangi bir bölümden ortak çekirdek derslerinin dışında toplam 6 dersi (3 veya üzeri kredili) aşağıda belirtilen kurallara göre aldıkları takdirde Fizik, Kimya, Matematik ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik “Yandal Programı” sertifikasından birini almaya hak kazanırlar.

 • Fizik: Ortak çekirdek dersler haricinde toplam 6 Fizik dersi alınmalıdır. Öğrenciler 4 zorunlu alan dersin üzerine 2 tane PHYS kodlu ders alırlar. (Elektromanyetik, Kuantum, Yoğun Madde, Deneysel Teknikler)
 • Kimya: Ortak çekirdek dersler haricinde toplam 6 Kimya dersi alınmalıdır. Öğrenciler, 2 zorunlu alan dersin üzerine 4 tane CHEM kodlu ders alırlar. (Organik Kimya, Fizikokimya, Analitik ve Anorganik Kimya)
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik: Ortak çekirdek dersler haricinde toplam 6 Moleküler Biyoloji ve Genetik dersi alınmalıdır. Öğrenciler 4 zorunlu alan dersin üzerine en az 2 tane MBGE kodlu ders alırlar.
 • Matematik: Ortak çekirdek dersler haricinde toplam 6 Matematik dersi alınmalıdır. Öğrenciler MATH 205, MATH 206, MATH 301, MATH 302 derslerinden en az 3 tanesi üzerine en az 2 tanesi 300 ve üzeri MATH kodlu 3 tane ders alırlar.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi – Yandal Programı

Öğrenciler istedikleri yandal alanında aşağıda sıralanan 3 dersi zorunlu alan, 3 dersi ise belirledikleri yandal alanının kodunu taşıyan derslerden seçerek toplam 6 ders alırlar. Öğrencinin anadal program dersleri ile belirlediği yandala ait dersler eş tanımlı olmamalıdır. (İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Medya ve Görsel Sanatlar)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Yandal Programı

Koç Üniversitesi öğrencilerinin istedikleri uzmanlık alanına göre herhangi bir bölümden ortak çekirdek derslerinin dışında toplam 6 dersi aşağıda belirtilen kurallara göre aldıkları takdirde Ekonomi, İşletme veya Uluslararası İlişkiler Bölümü ‘Yandal Programı’ sertifikasından birini almaya hak kazanırlar. Öğrencinin anadal programı dersleri ile belirlediği yandal programı’na ait dersler eş tanımlı olmamalıdır.

 • Uluslararası İlişkiler: Ortak çekirdek ve seçmeli dersler haricinde toplam 6 Uluslararası İlişkiler dersi alınmalıdır. Öğrenciler 3 zorunlu alan dersin üzerine 3 tane INTL 3xx, INTL 4xx kodlu seçmeli ders alırlar.
 • İşletme: Ortak çekirdek ve seçmeli dersler haricinde toplam 6 İşletme dersi alınmalıdır. Öğrenciler 3 zorunlu alan dersin üzerine en az bir adet MGMT 3xx, veya MGMT 4xx kodlu 3 tane seçmeli ders alırlar.
 • Ekonomi: Ortak çekirdek ve seçmeli dersler haricinde toplam 6 Ekonomi dersi alınmalıdır. Öğrenciler 2 zorunlu alan dersin üzerine ECON 3xx, veya ECON 4xx kodlu 4 tane seçmeli alan dersi alırlar.

Hukuk Fakültesi – Yandal Programı

Öğrencilerimiz, istedikleri uzmanlık alanına göre herhangi bir bölümden ortak çekirdek derslerinin dışında toplam 6 dersi (3 veya üzeri kredili) aşağıda belirtilen kurallara göre aldıkları takdirde Hukuk ve Teknoloji,  Ekonomi Hukuku, Uluslararası Hukuk, Özel Huku,  Kamu Hukuku veya  Sosyal Politikalar Hukuku “Yandal Programı” sertifikasından birini almaya hak kazanırlar.

Hukuk ve Teknoloji

3 zorunlu ders ve 3 seçimlik ders olmak üzere 18 krediyi tamamlamak gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

 • SOSC 106 Law and Technology (Çekirdek Ders)
 • LAW 429 Intellectual and Industrial Property Law
 • LAW 414 International Business Law

Seçimlik Dersler (Hukuk Fakültesi tarafından alınması tavsiye edilen dersler)

 • LAW 430 International Commercial Arbitration Law
 • LAW 410 Insurance Law
 • LAW 325 Competition Law
 • LAW 305 Commercial Law I
 • LAW 115 Advocacy Law
 • LAW 315 Environmental Law

EKONOMI HUKUKU

3 zorunlu ders ve 3 seçimlik ders olmak üzere 18 krediyi tamamlamak gerekmektedir.

Zorunlu Dersler (İktisadi – İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için)

 • LAW 305 Commercial Law I
 • LAW 425 Law of Taxation
 • LAW 205 Law of Obligations I: General Principles

Zorunlu Dersler (İktisadi – İdari Bilimler Fakültesi harici bölüm öğrencileri için)

 • LAW 202 Business Law
 • LAW 305 Commercial Law I
 • LAW 205 Law of Obligations I: General Principles

Seçimlik Dersler (Hukuk Fakültesi tarafından alınması tavsiye edilen dersler)

 • LAW 325 Competition Law
 • LAW 306 Commercial Law II
 • LAW 414 International Business Law (İktisadi – İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için)
 • LAW 422 International Taxation Law
 • LAW 319 International Transport Law
 • LAW 431 Company Taxation
 • LAW 411 Admiralty Law
 • LAW 410 Insurance Law

ULUSLARARASI HUKUK

3 zorunlu ders ve 3 seçimlik ders olmak üzere 18 krediyi tamamlamak gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

 • LAW 221 International Law I
 • ETHR 103 Human Rights (Çekirdek ders)
 • LAW 416 Private International Law II

Seçimlik Dersler (Hukuk Fakültesi tarafından alınması tavsiye edilen dersler)

 • LAW 104 Turkish Constitutional Law
 • LAW 326 European Union Law
 • LAW 222 International Law II
 • LAW 403 Private International Law I
 • LAW 328 International Human Rights Law
 • LAW 422 International Taxation Law
 • LAW 327 International Criminal Law

ÖZEL HUKUK

3 zorunlu ders ve 3 seçimlik ders olmak üzere 18 krediyi tamamlamak gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

 • LAW 105 Civil Law – General Introduction – Law of Persons
 • LAW 205 Law of Obligations I: General Principles
 • LAW 301 Law of Property I

Seçimlik Dersler (Hukuk Fakültesi tarafından alınması tavsiye edilen dersler)

 • LAW 106 Family Law
 • LAW 403 Private International Law I
 • LAW 303 Law of Civil Procedure I
 • LAW 305 Commercial Law I
 • LAW 324 Law of Property II

KAMU HUKUKU

3 zorunlu ders ve 3 seçimlik ders olmak üzere 18 krediyi tamamlamak gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

 • LAW 104 Turkish Constitutional Law
 • LAW 201 Criminal Law General Part
 • LAW 221 International Law I

Seçimlik Dersler (Hukuk Fakültesi tarafından alınması tavsiye edilen dersler)

 • LAW 207 Administrative Law I
 • LAW 212 Criminal Law – Special Part
 • LAW 222 International Law II
 • LAW 210 Administrative Law II
 • LAW 328 International Human Rights Law
 • LAW 425 Law of Taxation
 • LAW 422 International Taxation Law
 • LAW 327 International Criminal Law
 • LAW 315 Mass Media Law
 • ETHR 104 Political Theory and Law

SOSYAL POLİTİKALAR VE HUKUK

3 zorunlu ders ve 3 seçimlik ders olmak üzere 18 krediyi tamamlamak gerekmektedir.

Zorunlu Dersler

 • LAW 106 Family Law
 • LAW 440 Labour Law II
 • ETHR 106 Education: Rights and Policies

Seçimlik Dersler (Hukuk Fakültesi tarafından alınması tavsiye edilen dersler)

 • LAW 433 Labor Law I
 • ETHR 104 Political Theory and Law
 • LAW 201 Criminal Law General Part
 • LAW 212 Criminal Law – Special Part
 • LAW 326 European Union Law
 • LAW 328 International Human Rights Law
 • LAW 327 International Criminal Law

Koç Üniversitesi Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere ne gibi imkanlar tanımaktadır?

 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,8 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 35 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 15 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
 • Hemşirelik Fakültesi’nden diğer programlara geçiş yapılamaz.

Yurtdışında aldığım dersler sayılıyor mu?

Yurtdışında yaz okulu veya öğrenci değişim programına giden öğrenciler önceden fakültelere onaylattıkları dersleri burada saydırabilirler. Yaz okulunda alınan derslerin sadece kredisi sayılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Koç Üniversitesi’ne kabulü nasıl oluyor?

Detaylı bilgi için https://registrar.ku.edu.tr/gerekli-bilgiler/aday-ogrenciler/yabanci-uyruklu-ogrenciler/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Koç Üniversitesi'nde Yaz Dönemi var mıdır? Burslu öğrenciler için ücretli midir?

Koç Üniversitesi’nde Yaz Dönemi uygulaması mevcuttur. Ancak Yaz Dönemi zorunlu bir yarıyıl değildir. Yaz Dönemi’nde genelde zorunlu dersler verilmez. Genel Not Ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ve mezuniyet durumunda olan öğrenciler üç derse kadar alabilirler. Burslu öğrenciler Yaz Dönemi’nde burslu devam etme hakkına sahiptirler. Burssuz öğrenciler Yaz Dönemi’nde ders aldığı takdirde sadece ders ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Öğrenci Değişim Programı'na başvuru için öğrencilerden istenen koşullar nelerdir?

Koç Üniversitesi ile değişim anlaşması olan üniversitelerin başvuru için belirledikleri en az Genel Not Ortalması ve TOEFL puan şartları farklıdır. Değişim anlaşması olan üniversitelerin belirledikleri koşullar ile ilgili detaylı bilgileri http://oip.ku.edu.tr/‘den ulaşabilirsiniz.

Değişim programına katılmak isteyen aday öğrenciler Genel Not Ortalaması (GNO), TOEFL puanları ve sosyal aktivite notlarını göz önüne alan bir değerlendirme sistemine göre seçilirler.

Öğrencilere Akademik ve Bireysel konularda Danışmanlık sağlanıyor mu?

Koç Üniversitesi’nde Akran Destek Dayanışma Danışma Programı, Akademik Danışmanlık Sistemi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi bulunmaktadır.

 • Akran Destek Dayanışma Danışma Programı (Mentorluk): Yeni girişli öğrencilerimiz, Üniversite’deki ilk dönemlerinde, okulun sosyal ve akademik hayatına rahat uyum sağlamaları için, büyük sınıflardan başarılı bir öğrencinin liderliğinde 10–12 kişilik bir akran grubuna dâhil edilirler. Rehber öğrenciler, gruplarındaki öğrencilerin tanışıp kaynaşmasını sağlamak, üniversitenin ve olanaklarının tanıtımını yapmak, her türlü özel ve genel sorunlarında yardımcı olmak, kampüs içi etkinliklere ve kulüplere katılmalarında destek olmak gibi görevler üstlenirler.
 • Yurt Danışmanları: Rehber öğrenci programının yanı sıra yurt binalarında da Yurt Bina Sorumlusu (RA) olarak görev alan öğrencilerimiz vardır. Öğrenciler, yurtlarda karşılaştıkları herhangi bir sorunda öncelikle Bina Sorumlularına başvurabilirler. Bina Sorumlularının; yurt düzenini korumak, yurt yaşamını kolaylaştırmak, sosyal ilişkileri güçlendirici etkinlikler düzenlemek, arkadaşlarına gerektiğinde duygusal destek vermek, yurtlardaki teknik arızaları yetkililere bildirmek ve takip etmek, öğrencilerle idare arasındaki iletişimi güçlendirmek gibi sosyal ve idari görevleri vardır.
 • Akademik Danışmanlık: Birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilerimize yerleştirildikleri bölümün öğretim üyelerinden bir akademik danışman verilir. Akademik danışmanlar öğrencilerine eğitim hayatları süresince hem dersler, mezuniyet kredileri, transfer, çift Anadal veya ek ders alma gibi akademik konularda bilgi verirler hem de öğrencilerinin kariyerine ve psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunurlar.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi: Servisin genel olarak amacı öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek, üniversiteye ve yurt yaşamına uyumu kolaylaştırmak, eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri akademik, kişisel ve sosyal zorlukları aşmalarında yardımcı olmak ve onlara günlük hayattaki problemlerle baş etmek için ihtiyaç duydukları çeşitli becerileri kazandırmaktır.
 • Yeni Öğrenci Danışmanlığı (YÖD) : Yeni Öğrenci Danışmanlığı (YÖD) yeni öğrencilerin orta eğitimden yüksek eğitime geçiş aşamasında gerekebilecek destekleri sağlamak amacıyla kurulmuş ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen bir destek programdır. Yeni öğrenciler kayıt aşamasında bir “Yeni Öğrenci Danışmanı” öğretim üyesi ve üst sınıflardan bir “Akran Öğrenci” ile eşleştirirler. Bu ikili öğrencilerin Koç Üniversitesi yıllarını en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı olmak için çalışırlar.

Hangi alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora Programları sunulmaktadır?

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İşletme Enstitüsü

► MBA (12 AYLIK MBA, 24 AYLIK MODULAR MBA, 24 AYLIK MODULAR MBA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI (TECH MBA))

► Executive MBA

► Finans

► Uluslararası İşletme (Cems MIM, Koç MIM)

 

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*

► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

► Endüstri Mühendisliği

► Fizik

► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

► Kimya

► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

► Makine Mühendisliği

► Malzeme Bilimi ve Mühendislik

► Matematik

► Moleküler Biyoloji ve Genetik

► Siber Güvenlik

► Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği

► Veri Bilimleri

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülmektedir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

► Arkeoloji ve Sanat Tarihi TEZLİ

► Ekonomi TEZLİ/TEZSİZ

► Kamu Hukuku TEZLİ/TEZSİZ

►Özel Hukuk TEZLİ/TEZSİZ

► Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları TEZLİ/TEZSİZ

► Klinik Psikoloji

► Psikoloji TEZLİ/TEZSİZ

► Tasarım, Teknoloji ve Toplum TEZLİ/TEZSİZ

► Uluslararası İlişkiler TEZLİ/TEZSİZ

► Uygulamalı Kamu Politikaları

► Felsefe

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

►Tıbbi Fizyoloji TEZLİ

►Tıbbi Mikrobiyoloji TEZLİ

► Üreme Biyolojisi TEZLİ

► Yoğun Bakım Hemşireliği TEZLİ

► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik TEZLİ/TEZSİZ*

► Hemşirelik (TR) – TEZLİ

► Hücresel ve Moleküler Tıp – TEZLİ

► Nörobilim – TEZLİ

* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülmektedir.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

 

İşletme Enstitüsü

► Yönetim ve Strateji

► Pazarlama

► Finans

► Operasyon ve Bilgi Sistemleri

► Sayısal Yöntemler

 

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

► Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik*

► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

► Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi

► Fizik

► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik

► Kimya

► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

► Makine Mühendisliği

► Malzeme Bilimi ve Mühendislik

► Matematik

► Moleküler Biyoloji ve Genetik*

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülmektedir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

► Arkeoloji ve Sanat Tarihi

► Ekonomi

► Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

► Tasarım, Teknoloji ve Toplum

► Özel Hukuk

► Kamu Hukuku

► Psikoloji

► Sosyoloji

► Tarih

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

► Moleküler Biyoloji ve Genetik*

► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*

► Hemşirelik TÜRKÇE

► İmmunoloji

► Nörobilim Doktora Programı

► Üreme Tıbbı Doktora Programı

► Tezli Hücresel ve Moleküler Tıp

* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile

ortak yürütülmektedir.