Burslar ve Ücretler

Burslar ve Ücretler ile İlgili Sorular

 

 

Koç Üniversitesi'nin 2016- 2017 eğitim yılındaki ücretleri nedir?

Koç Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2016-2017 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dahil 55.000 TL’dir; Tıp Fakültesi 2016-2017 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dahil 76.600 TL’dir. Yılık ücretlerin yarısı Güz dönemi başında, geri kalanı Bahar dönemi başında ödenir. Tüm öğrencilere yurt imkanı ücret karşılığı verilmektedir. Koç Üniversitesi yaklaşık her üç öğrencisinden birine burs imkanı sağlamaktadır. Burslar tüm programlarımız için karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise dört yıldır.(Tıp Fakültesi için altı yıldır)

Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder. Herhangi bir burs kontenjanından Koç Üniversitesinin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar herhangi bir burs indiriminden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Daha önce bir üniversiteden mezun olmuş ya da daha önceden herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmiş olan öğrenciler, üniversitemizin burslu programlarından birine yerleştirilseler dahi, Koç Üniversitesi lisans burslarından yararlanamazlar.

Koç Üniversitesi eğitim ücretlerinde uygulanan indirimler nelerdir?

Üniversitemiz öğrencilerinden anne veya babası Koç Topluluğu şirketlerinde bordrolu olarak çalışanlara, VKV Koç Özel Lisesi mezunlarına Koç Üniversitesi'nde %25 indirim uygulanır. Bunun dışında Üniversite'de okuyan kardeşlere beraber okudukları her yıl her kardeş için %5 indirim yapılır.

Burs Çeşitleri nelerdir?

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB)

Koç Üniversitesi’nde öğrencilerimizin %73’ü burslu eğitim görmektedir. 2016- 2017 eğitim yılı itibariyle öğrencilerimize üniversite sınavı ile belirlenen öğretim ücreti muafiyetine ek olarak sağlanan yurt, eğitim ve kitap desteklerinin dağıtılması ihtiyaç temelli olarak yeniden şekillendirilmiştir.

2016- 2017 eğitim yılında, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrencilerin yerleşebileceği üç temel burstan (% 100 Tam Burs, % 50 Destek Bursu ve % 25 Kısmi Destek Burs) biri olan % 100 Tam Burs, eğitim ve öğretim ücretinden muafiyeti ifade eder. Buna göre Üniversitemize % 100 Tam Burs ile yerleşen öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB) kapsamında verilen ihtiyaç burslarından bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip olabileceklerdir.

KUDEB Programı’na başvuru için öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Başvuru detaylarını ve ayrıntılı bilgiyi Burslar Koordinatörlüğü KUDEB sayfasından edinebilirsiniz:
http://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb

%100 Burs (Tam Burs)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dâhilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. (KUDEB Programı’nı inceleyiniz.)

%50 Burs ( Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

%25 Burs (Kısmi Burs)

Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar.

Sporcu Bursu

Belirli bir spor dalında başarılı olan öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu verilebilmektedir.

Koç Üniversitesi Sporcu Bursu değerlendirme kriterleri: - Aday öğrencinin Koç Üniversitesi'nin herhangi bir bölümünü başarı burslu veya burssuz kazanmak için yeterli puana sahip olması - Aday öğrencinin Spor branşlarında A milli, genç milli takım veya kulüp düzeyinde A takım ve genç takımda aktif olarak oynaması veya kısa süreli ara vermiş olması - Aday öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, kişisel referansları - Aday öğrencinin herhangi bir sakatlığının bulunmadığının kendisi ve ailesi tarafından taahüt edilmesi - Aday öğrencinin üniversitemizi başarı burslu kazanması halinde alabileceği spor bursu da başarı bursu ile birleştirilir - Burs oranı, öğrencinin yukarıda belirtilen şartların ne kadarını karşıladığı; sporcunun öğrenci dekanı, spor koordinatörlerimiz ile yapacağı görüşme sonrası yapılacak değerlendirme ve rektörün onayı ile değişmektedir. - Aday öğrencilerle ilgili burs verilecek sporcu sayısı ve spor dalları okul yönetimi tarafından ihtiyaca göre her yıl yeniden belirlenmektedir.

Şehit Çocukları Bursu

LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.

Öğrenci Dekanlığı Çalışan Öğrenci Bursu

Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar.

Kitap Bursu

Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir.

Yatay Geçiş durumunda burs koşulları devam eder mi?

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Sosyoloji, Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerine tam burslu yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen tam burslu öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir.

Bursun sürekliliği için gerekli şartlar nelerdir?

Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla dört yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır); çift anadal programı öğrencileri belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamış olmaları durumunda burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar.

Öğrencilerin burslarının kesilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır:

  • 4 yıldan uzun süren başarısızlık durumunda;
  • Ciddi bir disiplin ihlali yapar ve disiplin cezası alırsa;
  • Öğrencinin kopya çekmesi durumunda; Öğrenci hazırladığı herhangi bir ödev, proje veya çalışmayı başkasına yaptırdığı ve/veya kaynak göstermeksizin alıntılayıp kendisi tarafından yapılmış gibi gösterdiği takdirde;
  • Okuldan uzaklaştırmayı gerektirecek diğer disiplin ihlallerinde öğrencinin bursu kesilir.

Koç Üniversitesi'nde burslu okuyan öğrenciler başka kuruluşlardan da burs alabilirler mi?

Evet alabilirler. Öğrenciler istedikleri takdirde başka kuruluş veya vakıflara burs başvurusunda bulunabilirler. Koç Üniversitesi'nden almış oldukları bursun böyle bir durumda kesilmesi söz konusu değildir.

Burslu öğrencilerin mezuniyetten sonra Koç Topluluğu şirketlerinde çalışma zorunluluğu var mı?

Burslu veya burssuz öğrenciler istedikleri şirkette çalışma konusunda serbesttirler. Ayrıca mezunlarımızın büyük bir kısmı her sene mezun olduktan sonraki ortalama 6 aylık dönemde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerinde çalışma imkanına sahiptir.

LYS tercihlerimde Koç Üniversitesi'ni ilk tercih olarak yazar ve kazanırsam belli bir indirim alabilir miyim?

Koç Üniversitesi’nde ilk tercih indirimi yoktur.