Tıp Fakültesi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuştur.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

http://medicine.ku.edu.tr/tr
http://twitter.com/#!/koctipfakultesi
http://www.youtube.com/kusom2010
http://www.facebook.com/kocunivsom

Tıp eğitiminin ilk üç yılı Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilmekte olup, takip eden yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, inşaatı yakında tamamlanacak olan Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilecektir. Buna ek olarak öğrencilere Üniversite’nin çeşitli laboratuvar ve kliniklerinde araştırmalara katılma olanağı sağlanarak öğrencilere araştırmaya teşvik edilmektedirler.

İlk 3 yılında seçkin öğrenci grubu, nitelikli eğitim kadrosu ve modern altyapısı ile öne çıkan Tıp Fakültesi, 2013-2014 ders yılında da yarısı tam burslu, yarısı yarım burslu 40 üstün nitelikli öğrenci almayı planlıyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, temel bilimler ve klinik bilimlerde seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı hariç 6 yıllık tıp eğitimi vermektedir. Birinci yıl içinde Üniversite çekirdek eğitim programına ek olarak tıpla ilgili kurs ve seminerlere yer verilmekte olup, ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren entegre bir programla temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışacaklardır. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet-öncesi intern olarak, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alacak ve eğitimlerini tamamlayacaklardır. Tıp Fakültesi’nin eğitim dili İngilizcedir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıp eğitiminin ilk 3 yılı Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilmektedir. Takip eden yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, 2014 yılında tamamlanması planlanan Topkapı’daki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilecektir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya verdiği önemdir.

u amaçla öğrenciler ilk yıllarından itibaren Üniversite’nin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerde araştırma yapmaya özendirilmektedir. Tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs ve konferanslar düzenlenmekte, araştırma metodolojisi eğitimi verilerek, yurt içi ve yurt dışındaki diğer araştırma kurumlarında staj, kongre ve seminerlere katılım imkânı sunulmakta ve özgün araştırma projeleri geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezunlarını içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve aynı zamanda küresel sağlık sorunlarına duyarlı, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen; bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek dünya çapında araştırmalara ve evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan; ileri tıp teknolojilerine hakim ve üst düzeyde klinik tıp anlayışına sahip; çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı taşırken aynı zamanda etik yönden bilinçli, takım çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış doktorlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamış bulunmaktadır.

İlk yılından itibaren son derece seçkin ve iyi eğitimli bir öğrenci grubu alan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu başarısını 2012 LYS sonuçlarında da devam ettirmiştir. 2012 LYS sonuçlarına göre tam burslular için taban puanı 543,410, taban sıralaması 215; yarım burslular için taban puanı 512,406, taban sıralaması 3.417’dir.

2013-2014 ders yılında alınacak 40 öğrencinin 15'i tam burslu, 25’i yarım burslu olacaktır.

Türkiye’nin en yeni tıp fakültesi olarak 2010-2011 eğitim yılında ilk seçkin öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza başladık. Koç Üniversitesi’nin, dinamik ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz. Amacımız, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen doktorlar olarak yetiştirmek.

Amacımız, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen doktorlar olarak yetiştirmektir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi özgün eğitim anlayışıyla çağdaş tıbba hizmet eden bir bilim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “üstün başarılı” 40 kişilik öğrenci grubu ile çağdaş ve dinamik bir tıp eğitimi verilmektedir.

Tıp öğrencileri aldıkları zorunlu teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin hekimleri olmaya yönelik alt yapılarını oluştururken, eğitimlerinin ilk yılından itibaren katılabildikleri farklı araştırmalar ile bilgi ve becerilerini artırmaktadırlar.

Tıp Fakültesi en son teknoloji ile donatılmış eğitim ve araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Anatomi eğitimi için tasarlanmış kapsamlı bir maket laboratuvarının yanı sıra gelişmiş bir kadavra salonu bulunmaktadır. Fizyoloji eğitimi bilgisayarlı veri kayıt ve deney sistemi ile yapılmaktadır; her öğrenciye ayrı mikroskop ve eğitim setlerinin olduğu eğitim laboratuvarlarında öğrenciler hücre ve dokular ile tanışmaktadırlar. Bunun yanı sıra her öğrencinin deneylere aktif katılımına imkân veren; biyokimyasal ve moleküler analizler, metabolizma analizleri, mikroorganizmaların yapısal ve biyokimyasal analizlerinin yapıldığı ayrı bir eğitim laboratuvarı fakültenin alt yapısı içinde yer almaktadır. Öğrencilerin tüm bu laboratuvarlara 7/24 giriş olanaklarının olması, bilgilerini pekiştirme ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan çok önemli bir fırsattır.

Tıp Fakültesi’nde içinde bulunan araştırma laboratuvarlarında moleküler tıp, biyokimya, nörolojik bilimler, hücre kültürü, mikrobiyoloji, nörofizyoloji, hemodinamik çalışmalara uygun alt yapı mevcuttur. Bu araştırma laboratuvarlarında:

 • Çekirdek mitokondriyel genomun kararsızlığı,
 • DNA tamir mekanizmaları ve ilişkili hastalıklar,
 • Kanser ve nörodejeneratif hastalıkların moleküler mekanizmaları,
 • Hematopoietik büyüme faktörleri ve noroproteksiyon,
 • Eritrositlerin dolaşımın yerel düzenlenmesindeki aktif rolleri,
 • Yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları,
 • Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar,
 • Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi,
 • Enfeksiyon hastalıklarında matematiksel modelleme,
 • Sinir sistemi fonksiyonel yapısı,
 • Uyku apnesi patofizyolojisi,
 • Prostat kanserine karşı ilaç dizaynı,
 • Beynin bilişsel işlevleri ile elektriksel etkinliği arasındaki ilişki,
 • Beynin, harekete ilişkin elektriksel salınımları,
 • Yönsel işitmeye ilişkin olarak beyinde yer alan bilgi işlem süreçleri,
 • Yapay karaciğer için uygun hücre tipinin üretilmesi,
 • Beyin kanserlerinin gelişimi ve yayılmasının moleküler temelleri,
 • Beyin tümörlerinde apoptoz direnci mekanizmaları
 • Kanserlerde birleşimsel tedavi yaklaşımları,
 • Nöral kök hücrelerin tedavide kullanım alanları,
 • Kişilere ve hastalıklara özgü kök hücrelerin üretimi,

Yetişkin hücrelerin yeniden programlanmasının moleküler mekanizmalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi gibi farklı disiplinler ile işbirliği ile sağlıkta yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar başlatılmıştır.

Topkapı’da inşaatı devam eden Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü, çok özellikli ve ileri teknolojik donanımlı bir üniversite hastanesi olup, sağlık alanında eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumunda ülke sınırları ötesinde öne çıkan bir merkez olacaktır. Hastane ile aynı kompleks içinde yapılacak olan araştırma merkezinde kanser, genetik, nörolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, kalp hastalıkları gibi alanlarda araştırmalar yapılacaktır.

Az sayıda öğrenci ile tıp eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının fazla olmasıdır. Bu avantaj, öğrencilerin eğitimlerinin erken döneminden itibaren istedikleri alanda bilimsel araştırmalara ve klinik çalışmalara aktif olarak katılma ayrıcalığını sağlamakta, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını uluslararası bilimsel kongrelerde sunmaları öğrencilere bilim dünyasıyla erken dönemde tanışma olanağı getirmektedir. Böylece Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri araştırmacı, yenilikleri takip eden ve uygulayan bir hekim olarak mezun olacaklardır.

Her öğrencinin her an destek alabileceği akademik danışmanın olması, öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları doğrultusunda bilinçlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Tıp eğitiminin ilk yılında fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında genel konularda ve hekimlik hayatlarının her evresinde kullanabilecekleri bilgileri içeren bir müfredat uygulanmaktadır. Bu derslerin yanında düzenli olarak uygulanan ve her hafta konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği tıp seminerleri ile öğrenciler tıp mesleği ve konuları ile tanışmaktadırlar. Bu eğitim modeli ile mezunlarımız pozitif bilimlerin yararlarına inanan, yaratıcı, çok yönlü, dünya görüşü güçlü hekimler olarak meslek hayatına atılacaklardır.

Tıp eğitiminde olumsuz ve yıpratıcı rekabetten uzak, grup çalışmasını destekleyen, ekip ruhunu aşılayan yaklaşımların eğitimin kalitesini ve mezunların bilgi ve beceri düzeyini artırdığı bilinmektedir. Tıp Fakültesi’nde az sayıda öğrenciyle yapılan eğitim, öğrenciler arası kuvvetli ve sıcak ilişkilerin kurulmasına, işbirliği içinde çalışmalarına katkıda bulunarak bu kavramda eğitime olanak sağlamaktadır.

Tıp eğitiminde bir başka misyonumuz uluslararası niteliklere sahip hekim yetiştirmektir. Tüm öğrencilerin eğitimlerinin üçüncü yılının sonunda Amerikan Board (USMLE) Sınavına girişine destek verilmesi, onların uluslararası platformda kendilerini denemeleri ve yön vermelerine yardımcı önemli bir uygulamadır.

Prof. Dr. Şevket Ruacan

Tıp Fakültesi Dekanı

Yeni kurulacak eğitim ve araştırma hastanesi, çok özellikli ve ileri teknolojik donanımlı bir üniversite hastanesi olup, sağlık alanında eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumunda ülke sınırları ötesinde öne çıkan bir merkez olacaktır.

Her öğrencinin her an destek alabileceği akademik danışmanın olması, öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları doğrultusunda bilinçlendirilmesine olanak sağlar.

Türkiye’nin en yeni tıp fakültesi olarak 2010-2011 eğitim yılında ilk seçkin öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza başladık. Koç Üniversitesi’nin, dinamik ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz. Amacımız, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen doktorlar olarak yetiştirmek.
 

Bölümlerin Web Siteleri

Sosyal Medya