Üniversitemiz

Koç Üniversitesi'nin Başarı ve Ödülleri

Koç Üniversitesi'nin satırbaşlarına ait verilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Koç Üniversitesi olarak amacımız, evrensel bilim literatürüne sürekli ve katma değer yaratan katkılar yapmak; öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı ile dünyanın ve Türkiye'nin toplumsal gelişimi yönünde değer yaratmaktır. Bu hedef, bizleri hep daha iyisi için çalışma yönünde cesaretlendirmektedir. Bu anlayışla yaptığımız çalışmalar, sıklıkla ödüllerle taçlandırılmaktadır.

Dolayısıyla kendimizi sadece ödüllerimizin sayısı ya da öğretim üyesi başına düşen makale oranı gibi istatistiklerle değerlendirirsek, çok başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak, ödüllerin ya da yayımlanan makale sayısının bir Üniversitenin tek başarı ölçütü olamayacağına inanıyoruz. Bir üniversite, bünyesindeki her bir bireyin yaratıcı heves ve heyecanlarını en serbest ortamda desteklediği ve beslediği ölçüde başarılıdır. Bu ise, sürekli gelişimi kerteriz almak ve üniversitenin tüm üyeleri ile yakın ilişkiler kurmakla olabilir.

Koç Üniversitesi, kurulduğu ilk günden bu yana artış gösteren bir grafik ile bilimsel yayınlar yapmış, patentler almış, araştırmalar yürütmüştür. Üniversitemizde, eğitimlerde her 10 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşmektedir. Öğrencilerimiz bireysel eğitim sistemi ile ve disiplinlerarası eğitim anlayışımız nedeni ile kendi gelişim yönlerini belirleyebilmektedir. Çift anadal, yan dal ve yatay geçiş olanaklarımız sayesinde yüksek donanımla mezun olabilmektedirler. Öğrenci kulüpleri, kampüs olanakları ve uluslararası işbirliklerimiz de aynı anlayışla yapılandırılmıştır.

2013 Yılı Üniversite Tercihlerine Göre Koç Üniversite'nin Durumu

Koç Üniversitesi 2013 LYS sonuçları kapsamında;

  • İlk 100’den 24
  • İlk 500’den 80
  • İlk 1.000’den 130
  • İlk 2.000'den 196
  • İlk 5.000'den 288
  • İlk 10.000'den 402 öğrenci almıştır.

2013 yılında Üniversitemize yerleştirilen her 10 öğrenciden yaklaşık olarak 8'i ilk 40.000'den gelmektedir.

Bilimsel Başarı ve Ödüllerimiz

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında Koç Üniversitesi’nin en üst sıralarda olması araştırmaya verilen önemin, öğretim üyelerinin ve araştırma programlarının başarısının bir göstergesidir. Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlar (üniversiteler, Avrupa Komisyonu, kamu kurumları, araştırma ve geliştirme kurumları, iş dünyası ve sanayi kuruluşları) ile çeşitli araştırma projelerinde işbirliği içinde çalışmaktadır. Koç Üniversitesi, Times Higher Education (THE) sıralamasında dünyanın ilk 250 üniversitesi arasına girdi.

Araştırma faaliyetleri Mühendislik, Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Tıp Fakültelerindeki öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir. Lisans öğrencileri ilgi duydukları özel alanlarda öğretim üyeleriyle araştırma projelerinde çalışabilmekte, araştırma yeteneği yüksek ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedirler. Öğretim üyelerimizin %95’i doktora derecelerini ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. 2013 yılı itibariyle 13 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, bir öğretim üyesi TÜBİTAK özel ödülü, 26 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü, 41 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır. Aynı zamanda, Ekonomi Bölümü eski öğretim üyelerimiz Tayfun Sönmez ve Utku Ünver, Lloyd Shapley ve Alvin Roth’un kazanmış olduğu 2012 Nobel Ekonomi Ödülü için büyük katkıda bulunmuşlardır. Sönmez ve Ünver, böbrek hastalarıyla canlı donörlerin eşleştirilmesi ve öğrencilerin okullara yerleştirilmesi konularında Roth ile birlikte çalıştılar. Eski öğretim üyelerimiz, Roth, A. Abdulkadiroğlu ve P.A. Pathak ile birlikte ampirik, deneysel ve kuramsal yöntemleri kullanarak piyasaların performansını geliştiren kurumları incelemişler; istikrar ve çıkar uyumluluğunun gerekliliğine ışık tutmuşlardır. Bu katkılarıyla bazı gerçek-dünya piyasalarının başarılı bir şekilde yeniden tasarlanmasını mümkün kılmışlardır. Nobel Komitesi Sönmez ve Ünver’in bilimsel çalışmalarına bir çok atıfta bulunulmaktadır.

Koç Üniversitesi belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek, akademik birikimi toplumsal, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli araştırma merkezleri kurmuştur. Aynı zamanda Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde ve Hemşirelik Fakültesi’nde sayıları bölümlerine göre çeşitlilik gösteren 77 adet laboratuvarı mevcuttur.

Koç Üniversitesi patentleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.