Araştırma

Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir.

Günümüzde teknolojik ve ekonomik etkisi yüksek araştırmaların disiplinlerarası araştırmalar olduğu gerçeğini temel alan araştırmacılarımız, bir yandan kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, diğer yandan da disiplinlerarası işbirliğine önem vererek diğer alanlardaki araştırmacılarla takım olarak çalışıyorlar. Koç Üniversitesi her alanda yetkin ve dünya çapında kadrosu ve alt yapısı ile disiplinlerarası çalışma yapılacak ideal bir merkez konumundadır.

Bunlara ek olarak, araştırma çıktılarının ticarileştirilebilmesi için öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza fikri haklar, patentleme, lisanslama ve şirket kurma gibi konularda bilgi ve maddi destek sağlanarak ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler olmaları konusunda farkındalıkları artırılıyor.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Bu, araştırmaya verilen önemin, öğretim üyelerinin ve araştırma programlarının başarısının bir diğer göstergesidir. 2016 yılı itibariyle 14 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel ödülü, 26 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 51 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.

Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve akademik birikimi, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli merkez ve forumlar kurmuştur:

 • Anadolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AnaMed)
 • Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKOÇ)
 • Dr. Nusret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER)
 • Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSPM)
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇKAM)
 • Dr. Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GLODEM)
 • Koç Üniversitesi Yüzey Araştırmaları Merkezi (KUYTAM)
 • Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KÜTEM)
 • Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUSAM)
 • Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama +ve Araştırma Merkezi (VEKAM)
 • Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi (İAM)
 • Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS)
 • Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAR)
 • Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GABAM)
 • Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (eaf)
 • Koç Üniversitesi Migros Perakendecilik Eğitim Forumu (kümpem)
 • Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF)
 • Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER)
 • Koç Üniversitesi Denizcili Forumu ( KUDENFOR)
 • Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)
 •  

"Sen de bu araştırma merkezlerinde yeni keşiflerde bulunabilir, yurt içinde ve dışında birçok saygın ödüle layık görülen öğretim üyelerimiz ile öğrendiklerini uygulama fırsatına kavuşabilirsin."

 

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi

Koç Üniversitesi’nin araştırma misyonu amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Rektör Yardımcısı üniversitenin araştırma politikalarından sorumludur, ana hedeflerinden biri üniversite dışından desteklenen araştırma fonlarını artırmak ve üniversitenin araştırma alanında konumunu güçlendirmektir. Bu bağlamda Rektör Yardımcısı’nın sorumlulukları şöyledir:

 • Yeni araştırma politikalarının önerilmesi, uygulanmasının gözetimi ve bu politikaların istisnalarının belirlenmesi
 • Koç Üniversitesi’ni fon sağlayıcı kuruluşlar ve dünyadaki araştırma kurumları nezdinde temsil etmek
 • Öğretim üyelerinin kapsamlı araştırma çıkarlarını temsil ederek, üniversite yönetimiyle etkileşimini sağlamak
 • Koç Üniversitesi’ndeki araştırma merkezleri ve enstitülerinin yönetiminin gözetimini yapmak
 • Koç Üniversitesi’nin düzenleyici hukuki kurumlara karşı yükümlülüklerinin akademik araştırma politikaları bağlamında yerine getirilmesini gözetmek
 • Koç Üniversitesi’nin araştırmalarla ilişkili etik kurullarının yürütülmesini ve gözetimini sağlamak