Üniversitemiz

Başvuru ve Kabul

Seni çok yönlü geliştirecek bir üniversite...

Nasıl Koç Üniversiteli Olabilirsin?

ÖSYM ile Öğrenci Kabulü

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavına katılan öğrenciler, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarına ve belirledikleri tercihlere göre merkezi yerleştirme işlemi ile Koç Üniversitesi’ne yerleştirilirler.

Yatay Geçiş

Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun eşdeğer eğitim programlarında (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az iki yarıyıl, en fazla beş yarıyıl tamamlamış olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir:

 • Kurumlar arası yatay geçiş için adayın kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,40 olması,
 • Yatay geçiş yapmak isteyen adayın İngilizce dilini akademik programı takip edebilecek düzeyde bilmesi,
 • Yurt dışındaki üniversitelerden başvurular için SAT I (en az okuma 500, matematik 600 ve yazma 500 puan ve sınav sonuçlarının Koç Üniversitesi’nin 1931 koduna postalanmış olması), ABITUR, Matura, ACT (en az 21 puan), Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakaloryası, GCE (A seviye en az 2 ders) veya en az 180 puanlı üniversite giriş sınavı sonuç belgelerinden en az birinin olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/transfer-students#application
ve
http://registrar.ku.edu.tr/tr/trdirections sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Özel Öğrencilik Koşulları

Diploma alma amacını taşımadan, belirli derslere katılmak isteyenler Koç Üniversitesi’ne başvurabilirler. Çok az sayıda alınan özel öğrencilere, talepleri üzerine, katıldıkları dersler, derslerin kredi puanları ve aldıkları notları gösteren bir çizelge verilir. Başka bir üniversitede lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nde belirli dersleri özel öğrenci olarak almak için başvuruda bulunabilirler.

Lise öğrencileri/mezunları başvuramazlar.

Yabancı Öğrenci Kabulü

Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmuş olan yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini yerine getirdikleri takdirde Koç Üniversitesi lisans programına doğrudan başvuruda bulunabilirler.

Genel Koşullar

Başvurusu kabul edilen adaylar;

 • Lise son sınıfta ya da mezun durumda olan adaylardan yabancı uyruklu olanlardan,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 • T.C. uyruklu olup lise öğreniminin lise eğitiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların
 • başvuruları değerlendirilmeye alınır.

Yabancı öğrenciler,

 • SAT I (Alınan puan 2 yıl süresince geçerli kabul edilecektir), Tawjihi, GCE, ACT (Alınan puan 2 yıl süresince geçerli kabul edilecektir), Al-Shahada Al Thanawiya, Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalauréat Libanais), Endonezya’da yapılan Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Nasional (UN) sınav sonuçlarından biriyle veya
 • Senegal Bakaloryası, Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura veya ABITUR diploma sonuçlarından biriyle veya
 • TÜBİTAK tarafından tanınan uluslararası Fen ya da Matematik olimpiyatlarında en az bronz madalya ile başvuru yapabilmektedir.

Detaylı bilgi için http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diplomalı Öğrencilere Yatay Geçiş İmkânı

IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,8 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,8 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan diğer programlara geçiş yapılamaz.

Çift Anadal

Çift Anadal Programı’nın amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal Programı’ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.80 olan ve Anadal Diploma Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler İkinci Anadal Diploma Programı’na başvurabilirler. Öğrenciler Çift Anadal Programı’na, Anadal Programı’nın en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başlayabilirler. Çift Anadal Programı’na başlayabilmesi için öğrencinin İkinci Anadal Programı’na başladığı yarıyıla kadar Anadal Programı’nda aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Çift Anadal Programı’nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir. İkinci Anadal Programı’nı tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam ettiği Anadal Programı’ndan mezun olması halinde verilir.

Detaylı bilgi için http://registrar.ku.edu.tr/tr/dmdirections sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Çift Anadal Programı istatistikleri için tıklayınız.

Fen Fakültesi - Yandal Olanakları

Koç Üniversitesi öğrencileri istedikleri uzmanlık alanına göre herhangi bir bölümden zorunlu çekirdek derslerinin dışında toplam 6 dersi (3 veya üzeri kredili) aşağıda belirtilen kurallara göre aldıkları takdirde Fizik, Kimya, Matematik ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik yandal sertifikasından birini almaya hak kazanırlar.

Fizik Yandal Programı: Kimya Yandal Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yandal Programı: Matematik Yandal Programı

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi - Yandal Olanakları

Öğrenciler istedikleri yan dal alanında aşağıda sıralanan 3 dersi zorunlu, 3 dersi ise belirledikleri yandal alanının kodunu taşıyan derslerden seçerek toplam 6 ders alırlar. (İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Medya ve Görsel Sanatlar)

 • İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Yandal Programı
 • Felsefe Yandal Programı
 • Sosyoloji Yandal Programı
 • Psikoloji Yandal Programı
 • Tarih Yandal Programı
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yandal Programı
 • Medya ve Görsel Sanatlar YandaProgramı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yandal Olanakları

Uluslararası İlişkiler Yandal Programı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 6 Uluslararası İlişkiler dersi alınmalıdır. Öğrenciler 3 zorunlu dersin üzerine 3 tane seçmeli ders alırlar.

İşletme Yandal Programı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 6 İşletme dersi alınmalıdır. Öğrenciler 3 zorunlu dersin üzerine 3 tane seçmeli ders alırlar.

Ekonomi Yandal Programı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 6 Ekonomi dersi alınmalıdır. Öğrenciler 2 zorunlu dersin üzerine 4 tane seçmeli ders alırlar.

Hukuk Fakültesi - Yandal Olanakları

 • Hukuk ve Teknoloji Yandal Programı
 • Ekonomi Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Özel Hukuk
 • Kamu Hukuku
 • Sosyal Politikalar ve Hukuk

Detaylı bilgi için http://registrar.ku.edu.tr/sites/registrar.ku.edu.tr/files/Belgeler/Yandal_Yonergesi_TR_3.pdf sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Koç Üniversitesi Diplomaları

Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim programları çerçevesinde lisans (BA, BS), yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora (PhD) diplomaları sunmaktadır. Çift Anadal (Double Major) yönetmeliği şartlarını yerine getiren öğrenciler için çift diploma alma olanağı mevcuttur.

Derslerden Muafiyet Koşulları

“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler:

Konu Muafiyet için
Gereken Sınav Notu
İlgili Ders
Physics 7 PHYS 101
Mathematics 7 MATH 102/MATH106
Chemistry 7 CHEM 101


Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular muafiyet verilecek dersi sunan Fakülte’nin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.

College Board tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilecekleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Konu Muafiyet için
Gereken Sınav Notu
İlgili Ders
Calculus AB/MATH 5 MATH 102/106
Statistics 4 veya 5 MATH 201
Chemistry 5 CHEM 101
Physics C: Electricity 5 PHYS 102
Physics C: Mechanics 5 PHYS 101


Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular muafiyet verilecek dersi sunan Fakülte’nin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.

Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde AP olarak not çizelgelerine işlenecektir.