Üniversitemiz

Ücretler

Lisans Eğitim Ücreti

  • Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 36.500 TL’dir;
  • Tıp Fakültesi 2013-2014 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 50.300 TL olarak belirlenmiştir. Tıp Fakültesi'nde okuyacak öğrenciler Hazırlık sınıfı okuduklarında diğer lisans eğitim ücreti olan 36.500 TL ödeyeceklerdir.
  • 2013-2014 ders yılında Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde öğrenciler tam burslu veya yarı burslu olarak öğrenim göreceklerdir. Tıp Fakültesi’ne burssuz öğrenci alınmayacaktır.
  • Lisans eğitim ücretinin yarısı olan ilk taksit Güz Dönemi kayıtlarında, ikinci taksit ise Bahar Dönemi kayıtlarında ödenir. İsteyenler dönem ücretlerini dört taksitte ödeyebilirler.
  • Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
  • Ders kitaplarının yıllık ortalama maliyeti 350-500 TL tutarındadır.
  • Öğrenciler için ortalama aylık yemek gideri kampüste kalmayanlar için 300 TL, kampüste kalanlar için ise 400 TL mertebesindedir.