Üniversitemiz

Burslar

Burslarımız karşılıksızdır ve normal öğrenim süresince devam etmektedir. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamaz.

Sen de Koç Üniversitesi’nin geniş burs imkânlarından yararlanabilirsin.

Öğrencilerimizin %73’ü burslu okuyor.

Bu oran %40 tam bursla eş değerdir. Başarı bursları üniversite giriş sınavı başarısına göre verilmekte olup, ayrıca destek burslarından faydalanma imkânı da mevcuttur. Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Fizik, Kimya, Matematik bölümleri yalnızca tam burslu öğrenci kabul etmektedir.

Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs, yarı burs ve 1/4 kısmi burs imkânı sunuluyor.

Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla dört yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır); çift anadal programı öğrencileri belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamış olmaları durumunda burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar.

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Herhangi bir burs (tam, destek (%50 burslu) veya kısmi (%25 burslu)) kontenjanından Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya programdan ayrılmış olanlar tekrar Koç Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde ikinci kez herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar. Daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmiş olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse burs imkânından yararlanamazlar.

Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin Üniversite’nin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir.

SEMAHAT - NUSRET ARSEL / SUNA- İNAN KIRAÇ ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakülteleri’ne ayrılmıştır.

ÖZEL BAŞARI BURSU

Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci, DİL puan türü hariç yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içindeyse veya DİL puanından yerleştirildiği takdirde LYS sıralamasında ilk 100 içindeyse Özel Başarı Bursundan yararlanır. Özel Başarı Bursu; 

(a) eğitim-öğretim ücretini,
(b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 580 TL burs desteğini,

(c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını,
(d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini,
(e) 2014–2015 ders yılında bir seferlik 1.650 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.

TAM BURS 

Koç Üniversitesi’nin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs;

  • (a) eğitim-öğretim ücretini
  • (b) tam burs kapsamında yurt bursu, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderleri ihtiyaca bağlı olarak verilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilecektir.

%50 BURS (DESTEK BURSU)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

%25 BURS (KISMİ BURS)

Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB), ABITUR, MATURA (REIFEPRÜFUNG) VE FRANSIZ BAKALORYA DESTEK BURSLARI

LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerleştirilen ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Abitur diploması olan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Fransız Bakalorya sınavını alan (Fransız liselerinden alınan denklikler kabul edilmeyecektir) ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; SAT sınavından 2000 puan veya üstü olan ve LYS’de kullanılan başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Burs indiriminden faydalanabilmek için ilgili belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Koç Üniversitesinin Uluslararası Bakalorya (IB) diploması, Fransız Bakalorya sınav notu (Fransız liselerinden alınan denklik hariç), MATURA veya ABITUR diploma notu olan öğrencilere sağladığı imkânlara http://adaylar.ku.edu.tr/node/30#2_15 sayfasından, adayların kayıt-kabul süreci veya okulumuzla ilgili diğer sorularına ise http://adaylar.ku.edu.tr/node/30 sayfasından ulaşılabilir.

AKADEMİK BAŞARI BURSU

LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlanabilir.

ŞEHİT ÇOCUKLARI BURSU 

LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI ÇALIŞAN ÖĞRENCİ PROGRAMI BURSU

Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar.

KİTAP BURSU

Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir.

YURT BURSU

Öğrenci Başarı Burslu programlar dışında bir programa yerleştirilmiş ve yerleştirildiği puan türünden (DİL puan türleri hariç) LYS sıralamasında ilk 300 içindeyse ücret ödemeden yurtlarda kalacaktır. Diğer öğrenciler için ihtiyaç durumlarına bakılacaktır. 

LİSANS EĞİTİM ÜCRETİ

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 36.500 TL’dir; Tıp Fakültesi 2013-2014 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 50.300 TL olarak belirlenmiştir.

2013-2014 ders yılında Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde öğrenciler tam burslu veya yarı burslu olarak öğrenim göreceklerdir. Tıp Fakültesi’ne burssuz öğrenci alınmayacaktır.

Lisans eğitim ücretinin yarısı olan ilk taksit Güz Dönemi kayıtlarında, ikinci taksit ise Bahar Dönemi kayıtlarında ödenir. İsteyenler dönem ücretlerini dört taksitte ödeyebilirler.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Ders kitaplarının yıllık ortalama maliyeti 350-500 TL tutarındadır.

Öğrenciler için ortalama aylık yemek gideri kampüste kalmayanlar için 300 TL, kampüste kalanlar için ise 400 TL mertebesindedir.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÜCRETİ VE BURSU

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabiidir. 2013-2014 ders yılında eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 8.700 TL'dir. Hemşirelik Yüksekokulu yalnızca tam burslu öğrenci almaktadır. Öğrencilere sağlanan burs;

  • (a) eğitim-öğretim ücretini
  • (b) yurtlarda ücret ödemeden kalmayı
  • (c) masraflarına katkı olarak, koşulları sağlayan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 330 TL burs desteğini ve ders günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsamaktadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince (8 yarıyıl) devam eder. Bursluluk hakları yaz dönemlerini de kapsar. Yaz dönemleri öğrencinin bursluluk süresi içerisinde sayılmaz.