Burslar

Burslar

Lisans Eğitim Ücreti

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 40.000 TL’dir; Tıp Fakültesi 2014-2015 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 55.100 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 40.000 TL’dir.

2014-2015 ders yılında Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde öğrenciler tam burslu veya yarı burslu olarak öğrenim göreceklerdir. Tıp Fakültesi’ne burssuz öğrenci kabul edilmeyecektir.

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB)

Koç Üniversitesi’nde 2013-2014 öğretim yılında okuyan öğrencilerimizin %73’ü burslu eğitim görmektedir. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerimize üniversite sınavı ile belirlenen öğretim ücreti muafiyetine ek olarak sağlanan yurt, eğitim ve kitap desteklerinin dağıtılması ihtiyaç temelli olarak yeniden şekillendirilmiştir. Bu şekilde Vehbi Koç Vakfı’nın sağladığı önemli desteğin ihtiyacı olanlarla daha iyi eşleştirileceğini düşünüyoruz.

2014 – 2015 eğitim yılı itibariyle, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrencilerin yerleşebileceği üç temel burstan (% 100 Tam Burs, % 50 Destek Bursu ve % 25 Kısmi Destek Burs) biri olan % 100 Tam Burs’un kapsamı sadece eğitim ücreti muafiyeti olarak yeniden şekillendirilmiştir. Buna göre öğrencilerimiz Üniversitemize ilk 300 dışında % 100 Tam Burs ile yerleştikleri taktirde Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı(KUDEB) kapsamında verilen ihtiyaç burslarından bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip olacaklar.

İki aşamalı süreçte değerlendirilecek olan başvurular için ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb

KUDEB Programı’na başvuru için öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Semahat - Nursel Arsel / Suna - İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu

Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakülteleri’ne ayrılmıştır.

Üstün başarı bursu;

 • (a) eğitim-öğretim ücretini,
 • (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 600 TL burs desteğini,
 • (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını,
 • (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini,
 • (e) 2014–2015 ders yılında bir seferlik 2000 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.

Özel Başarı Bursu

Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci, DİL puan türü hariç yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içindeyse veya DİL puanından yerleştirildiği takdirde LYS sıralamasında ilk 100 içindeyse Özel Başarı Bursundan yararlanır. 

Özel Başarı Bursu; 

 • (a) eğitim-öğretim ücretini,
 • (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 600 TL burs desteğini,
 • (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını,
 • (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini,
 • (e) 2014–2015 ders yılında bir seferlik 1.500 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.

Tam Burs

Koç Üniversitesi’nin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs;

 • (a) eğitim-öğretim ücretini
 • (b) tam burs kapsamında yurt bursu, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderleri ihtiyaca bağlı olarak verilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilecektir.

%50 Burs (Destek Bursu)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar.

%25 Burs (Kısmi Burs)

Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar.

Uluslararası Bakalorya(IB), ABITUR, MATURA (REIFEPRÜFUNG) ve Fransız Bakalorya Destek Bursları

LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerleştirilen ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Abitur diploması olan ve diploma notu 2.3 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Fransız Bakalorya sınavını alan (Fransız liselerinden alınan denklikler kabul edilmeyecektir) ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; SAT sınavından 2000 puan veya üstü olan ve LYS’de kullanılan başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Burs indiriminden faydalanabilmek için ilgili belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Koç Üniversitesinin Uluslararası Bakalorya (IB) diploması, Fransız Bakalorya sınav notu (Fransız liselerinden alınan denklik hariç), MATURA veya ABITUR diploma notu olan öğrencilere sağladığı imkânlara http://adaylar.ku.edu.tr/node/30#2_15 sayfasından, adayların kayıt-kabul süreci veya okulumuzla ilgili diğer sorularına ise http://adaylar.ku.edu.tr/node/30 sayfasından ulaşılabilir.

Akademik Başarı Bursu

LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretinden indirim veya muafiyet sağlanabilir.

Şehit Çocukları Bursu

LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.

Öğrenci Dekanlığı Çalışan Öğrenci Programı Bursu

Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar.

Kitap Bursu

Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir.

Sporcu Bursu

Belirli bir spor dalında başarılı olan öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu verilebilmektedir.

Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim Ücreti ve Bursu

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabiidir. 2014-2015 ders yılında eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 9.500 TL'dir. Hemşirelik Yüksekokulu yalnızca tam burslu öğrenci almaktadır. Öğrencilere sağlanan burs;

 • (a) eğitim-öğretim ücretini
 • (b) yurtlarda ücret ödemeden kalmayı
 • (c) masraflarına katkı olarak, koşulları sağlayan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 360 TL burs desteğini ve ders günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsamaktadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince (8 yarıyıl) devam eder. Bursluluk hakları yaz dönemlerini de kapsar. Yaz dönemleri öğrencinin bursluluk süresi içerisinde sayılmaz.