Üniversitemiz

Başvuru ve Kabul

 

ÖSYM ile Öğrenci Kabulü

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavına katılan öğrenciler, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarına ve belirledikleri tercihlere göre merkezi yerleştirme işlemi ile Koç Üniversitesi’ne yerleştirilirler.

Yatay Geçiş

Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun eşdeğer eğitim programlarında (destek ve hazırlık sınıfları hariç) en az iki yarıyıl, en fazla beş yarıyıl tamamlamış olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilir:
• Kurumlar arası yatay geçiş için adayın kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,40 olması,
• Yatay geçiş yapmak isteyen adayın İngilizce dilini akademik programı takip edebilecek düzeyde bilmesi,
• Yurt dışındaki üniversitelerden başvurular için SAT I (en az okuma 500, matematik 600 ve yazma 500 puan ve sınav sonuçlarının Koç Üniversitesi’nin 1931 koduna postalanmış olması) , ABITUR, Matura, ACT (en az 21 puan) , Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakaloryası, GCE (A seviye en az 2 ders) veya en az 180 puanlı üniversite giriş sınavı sonuç belgelerinden en az birinin olması gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diplomalı Öğrencilere Yatay Geçiş İmkânı

IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.

Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan diğer programlara geçiş yapılamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Özel Öğrencilik Koşulları

Diploma alma amacını taşımadan, belirli derslere katılmak isteyenler Koç Üniversitesi’ne başvurabilirler. Çok az sayıda alınan özel öğrencilere, talepleri üzerine, katıldıkları dersler, derslerin kredi puanları ve aldıkları notları gösteren bir çizelge verilir. Başka bir üniversitede lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler Koç Üniversitesi'nde belirli dersleri özel öğrenci olarak almak için başvuruda bulunabilirler. Lise öğrencileri/mezunları başvuramazlar.

Yabancı Öğrenci Kabulü

Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmuş olan yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini yerine getirdikleri takdirde Koç Üniversitesi lisans programına doğrudan başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Çift Anadal

Çift Ana Dal Programı’nın amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Ana Dal Programı’ndaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.80 olan öğrenciler İkinci Ana Dal Diploma Programı’na başvurabilirler.Öğrenciler Çift Ana Dal Programı’na, Ana Dal Programı’nın en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başlayabilirler. Çift Ana Dal Programı’na başlayabilmesi için öğrencinin İkinci Ana Dal Programı’na başladığı yarıyıla kadar Ana Dal Programı’nda aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Çift Ana Dal Programı’nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir. İkinci Ana Dal Programı’nı tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam ettiği Ana Dal Programı’ndan mezun olması halinde verilir.

Fen Fakültesi - Yan Dal Olanakları

Koç Üniversitesi öğrencileri istedikleri uzmanlık alanına göre herhangi bir bölümden zorunlu çekirdek derslerinin dışında toplam 6 dersi (3 veya üzeri kredili) aşağıda belirtilen kurallara göre aldıkları takdirde Fizik, Kimya, Matematik ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik yan dal sertifikasından birini almaya hak kazanırlar.

Fizik Yan Dal Programı

Kimya Yan Dal Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yan Dal Programı

Matematik Yan Dal Programı

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi - Yan Dal Olanakları

Öğrenciler istedikleri yan dal alanında aşağıda sıralanan 3 dersi zorunlu, 3 dersi ise belirledikleri yan dal alanının kodunu taşıyan derslerden seçerek toplam 6 ders alırlar. (İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Medya ve Görsel Sanatlar)

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Yan Dal Programı

Felsefe Yan Dal Programı
Sosyoloji Yan Dal Programı

Psikoloji Yan Dal Programı

Tarih Yan Dal Programı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yan Dal Programı
Medya ve Görsel Sanatlar Yan Dal Programı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yan Dal olanakları

Koç Üniversitesi öğrencileri istedikleri uzmanlık alanına göre herhangi bir programdan zorunlu çekirdek derslerinin dışında toplam 6 dersi aşağıda belirtilen kurallara göre aldıkları takdirde Ekonomi, İşletme veya Uluslararası İlişkiler yan dal programı sertifikalarından birini alabileceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Yan Dal Programı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 6 Uluslararası İlişkiler dersi alınmalıdır. Öğrenciler 3 zorunlu dersin üzerine 3 tane seçmeli ders alırlar.

İşletme Yan Dal Programı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 6 İşletme dersi alınmalıdır. Öğrenciler 3 zorunlu dersin üzerine 3 tane seçmeli ders alırlar.

Ekonomi Yan Dal Programı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 6 Ekonomi dersi alınmalıdır. Öğrenciler 2 zorunlu dersin üzerine 4 tane seçmeli ders alırlar.

 

Hukuk Fakültesi – Yan Dal Olanakları

- Hukuk ve Teknoloji Yan Dal Programı
- Ekonomi Hukuku
- Uluslararası Hukuk
- Özel Hukuk
- Kamu Hukuku
- Sosyal Politikalar ve Hukuk

 

Koç Üniversitesi Diplomaları

Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim programları çerçevesinde lisans (BA, BS), yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora (PhD) diplomaları sunmaktadır. Çift Ana Dal (Double Major) yönetmeliği şartlarını yerine getiren öğrenciler için çift diploma alma olanağı mevcuttur.

 

Derslerden Muafiyet Koşulları

“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler:

KONU MUAFİYET İÇİN GEREKEN SINAV NOTU İLGİLİ DERS
Physics 7 PHYS 101
Mathematics 7 MATH 102/MATH 106
Chemistry 7 CHEM 101

Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular muafiyet verilecek dersi sunan Fakülte’nin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.

College Board tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan önce giren öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet isteğinde bulanabilecekleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

KONU MUAFİYET İÇİN GEREKEN SINAV NOTU İLGİLİ DERS
Calculus AB 102/MATH 106 5 MATH
Statistics 4 veya 5 MATH 201
Chemistry 5 CHEM 101
Physics C: Electricity 5 PHYS 102
Physics C: Mechanics 5 PHYS 101

Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular muafiyet verilecek dersi sunan Fakülte’nin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.